Share
Explore

Điện trở xả sứ GBR202000W50R Giga Electric 2000W - 50Ώ

Điện trở xả sứ GBR202000W50R Giga Electric thuộc dòng GBR20, công suất ± 5% ± 10%, 2000W, chất liệu -55-275°C, dung sai điện trở Sứ, dải nhiệt độ 50Ώ, kích thước (LxD) 390x70mm, được phân phối chính hãng bởi hoplongtech. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.