Share
Explore

Điện trở sấy - CYSH-AL 60W-500VAC Cymax - 60W- 500VAC

Điện trở sấy CYSH-AL 60W-500VAC Cymax thuộc dòng CYSH, loại AL SPACE HEATER, công suất 60W, phương thức kết nối Terminal Block, vật liệu Nhôm, điện áp 500VAC, kích thước 150x40x37mm, hãng sản xuất Cymax, xuất xứ Korea. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.