Share
Explore

GG-SV3.5-4-G Giga Electric lmax=9A 4.3mm Xanh lá

Đầu cốt chỉa phủ nhựa GG-SV3.5-4-G Giga Electric dòng định mức lmax=9A, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), độ rộng càng 4.3mm, màu sắc xanh lá. Chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước 8x24.8x7x12.5x6.2mm. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.