Share
Explore

GG-SV1.25-3-G Giga Electric lmax=9A 3.2mm Xanh lá

Đầu cốt chỉa phủ nhựa GG-SV1.25-3-G Giga Electric dòng định mức lmax=9A, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), độ rộng càng 3.2mm, màu sắc xanh lá. Chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước 5.7x21.2x6.5x10x4.3mm. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.