Share
Explore

GG-RV2-8-Y Giga Electric lmax=9A 8.4mm Vàng

Đầu cốt vòng phủ nhựa GG-RV2-8-Y Giga Electric dòng định mức lmax=9A, màu sắc vàng, độ rộng càng 8.4mm, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước 12x27.6x11x10x4.9mm. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.