Share
Explore

GG-RV1.25-4-Y Giga Electric lmax=9A 4.3mm Vàng

Đầu cốt vòng phủ nhựa GG-RV1.25-4-Y Giga Electric dòng định mức lmax=9A, màu sắc 2.5mm, độ rộng càng 4.3mm, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước 6.6x20.1x6.3x10x4.3mm. Quy cách đóng gói 100pcs/túi. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.