Share
Explore

GG-RV1.25-3-G Giga Electric lmax=9A 3.2mm Xanh lá

Đầu cốt vòng phủ nhựa GG-RV1.25-3-G Giga Electric dòng định mức lmax=9A, màu sắc 1.5mm, độ rộng càng 3.2mm, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), chất liệu đồng thau phủ nhựa. Kích thước 5.7x17.8x4.95x10x4.3mm. Quy cách đóng gói 100pcs/túi. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.