Share
Explore

GG-E7508-BK Giga Electric 0.75mm2 (A.W.G #20) Đen

Đầu cốt pin rỗng GG-E7508-BK Giga Electric tiết diện cáp sử dụng 0.75mm2 (A.W.G #20), màu sắc đen, chiều dài pin tiếp xúc 8mm, chất liệu đồng thau phủ nhựa. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.