Share
Explore

GG-E4012-G Giga Electric 4.0mm2 (A.W.G #12) Xanh lá

Đầu cốt pin rỗng GG-E4012-G Giga Electric tiết diện cáp sử dụng 4.0mm2 (A.W.G #12), màu sắc xanh lá, chiều dài pin tiếp xúc 12mm, chất liệu đồng thau phủ nhựa. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.