Share
Explore

GG-DBV1.25-10-B Giga Electric lmax=19A 10mm Đỏ

Đầu cốt pin dẹp đặc GG-DBV1.25-10-B Giga Electric dòng định mức lmax=19A, tiết diện cáp sử dụng 0.5-1.5mm2 (22-16), chiều dài pin tiếp xúc 10mm, màu sắc đỏ. Chất liệu đồng thau phủ nhựa. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.