Share
Explore

G12T3A80 Schneider - GoPact MCCB 125, 3P3D, 80A, 10kA

Cầu dao tự động dạng khối G12T3A80 Schneider, dòng GoPact MCCB, loại MCCB 125, đặc tính Adjustable, điện áp 415VAC, số cực 3P3D, dòng định mức 80A, công suất ngắn mạch 50/60Hz, cấp độ bảo vệ IP20. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.