Share
Explore

FS-201N Conotec-NTC(10KΩ)-(-55~100℃) phân phối bởi Hoplongtech

Cảm biến nhiệt độ FS-201N Conotec thuộc dòng FS, dải nhiệt độ -55~100℃, đầu vào cảm biến NTC (10KΩ), kích thước Φ7.5, đặc trưng PVC, được phân phối bởi Hoplongtech, hàng chính hãng. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.