Share
Explore

FM-2CA-2 Conotec - 100~240VAC 50/60Hz, CA(K), -50~1200℃

Bộ điều khiển nhiệt độ FM-2CA-2 Conotec thuộc dòng FM, loại Đồng hồ nhiệt độ, điện áp cung cấp 100~240VAC 50/60Hz, đầu vào cảm biến CA(K). Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.