Share
Explore

Đèn báo panel tròn XB5FVM3 Schneider - Xanh lá - 220-240VAC

Đèn báo panel tròn XB5FVM3 Schneider thuộc dòng XB5, kích thước Phi 30, loại Đèn báo mặt tròn, điện áp 220-240VAC, màu đèn Xanh lá, bóng Bóng Led, kiểu thân Thân ghép-Vỏ nhựa, cấp độ bảo vệ IP66 (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP69 (IEC 60529), nhiệt độ hoạt động -40-55°C. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.