Share
Explore

Đèn báo panel tròn XB5EVG1 Schneider - Trắng - 100-120VAC

Đèn báo panel tròn XB5EVG1 Schneider thuộc dòng XB5, kích thước Phi 22, loại Đèn báo mặt tròn, điện áp 100-120VAC, màu đèn Trắng, bóng Bóng Led, kiểu thân Thân liền-Vỏ nhựa, cấp độ bảo vệ IP66 (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP69 (IEC 60529), nhiệt độ hoạt động -40-55°C. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.