Share
Explore

Đèn báo panel tròn XB5AV5B4 Schneider - Đỏ - 380VAC

Đèn báo panel tròn XB5AV5B4 Schneider thuộc dòng XB5, kích thước Phi 22, loại Đèn báo mặt tròn, điện áp 380VAC, màu đèn Đỏ, bóng Bóng Led, kiểu thân Thân ghép-Vỏ nhựa, cấp độ bảo vệ IP66 (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP69 (IEC 60529), nhiệt độ hoạt động -40-55°C. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.