Share
Explore

Đèn báo panel tròn XB4BVBM3GEX Schneider - Xanh lá - 24-240VAC/DC

Đèn báo panel tròn XB4BVBM3GEX Schneider thuộc dòng XB4, kích thước Phi 22, loại Đèn báo mặt tròn, điện áp 24-240VAC/DC, màu đèn Xanh lá, bóng Bóng Led, kiểu thân Thân ghép-Vỏ nhựa, cấp độ bảo vệ IP66 (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP69 (IEC 60529), IP69K (ISO 20653). Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.