Share
Explore

DOP-107WVD Delta 800x480 pixel - Cortex-A8 - Ram 512MB

Màn hình HMI DOP-107WV Delta thuộc dòng DOP-100, màn hình 7 inch, nguồn cấp 24VDC, độ phân giải 800x480 pexel, phím bấm ngoài không, cổng kết nối RS-232C & RS-485, USB ports USB Slave Ver 2.0 / USB Host Ver 2.0, kích thước ngoài 387.7x295.7x63.5 mm, cân nặng 3200g. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.