Share
Explore

CNT-T1 Conotec - 230VAC 50/60Hz - 1NC - 1 relay - 71x29mm

Bộ điều khiển nhiệt độ CNT-T1 Conotec thuộc dòng CNT, loại Đồng hồ nhiệt độ, điện áp cung cấp 230VAC 50/60Hz, đầu vào cảm biến 1NC. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.