Share
Explore

Cáp mở rộng bàn phím EG2010A Delta - 3m

Cáp mở rộng bàn phím EG3010A Delta chiều dài 3m có vai trò để mở rộng bàn phím, tuân thủ ROHS3, tương thích với các dòng MS-300, MH-300, ME-300, VFD-EL VFD-B, VFD-M, VFD-F, VFD-E, hàng chính hãng, phân phối bởi Hoplongtech. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.