Share
Explore

Biến tần Siemens 6SL3210-5BE22-2CV0 - 2.2 kW - 6.4 A - 5.6 A

Siemens 6SL3210-5BE22-2C là biến tần thuộc dòng V20, điện áp ngõ vào 3 pha AC 400V, công suất 2.2 kW, dòng input 6.4 A, dòng output 5.6 A, dòng điện đầu ra ở 480V V/f, V2/f, FCC, V/f multi-point, bộ lọc nhiều sóng có, khối lượng 1.05 kg, cấp độ bảo vệ IP20. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.