Share
Explore

Đầu cốt pin dẹp trần đặc GG-DBNB2-14 Giga Electric - lmax=19A

Đầu cốt pin dẹp trần đặc GG-DBNB2-14 Giga Electric lỗ bắt ốc lmax=19A, chất liệu đồng thau, tiết diện cáp sử dụng 0.5-6mm², chiều dài pin tiếp xúc 14mm, chứng nhận CE, ROHS. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.