Share
Explore

Đầu cốt ghim GG-MDD1.25-250-B Giga Electric - lmax=10A - 0.4x2mm - Giá tốt

Đầu cốt ghim CAPA đực GG-MDD1.25-250-B dòng định mức lmax=10A, tiết diện cáp sử dụng 0.5~1.5mm² (22-16). Chất liệu đồng thau phủ nhựa, độ dày của vật liệu 0.4x2mm, màu sắc xanh dương, quy cách đóng gói 100pcs/túi. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.