Share
Explore

Đầu cốt bít GG-SC4-6 Giga Electric - 6mm - Đồng mạ thiếc

Đầu cốt bít GG-SC4-6 Giga Electric lỗ bắt ốc 6mm, chất liệu đồng mạ thiếc, tiết diện cáp sử dụng 4mm², chiều dài pin tiếp xúc 20mm, chứng nhận CE, ROHS. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.