Share
Explore

Đầu cốt bít GG-SC25-8 Giga Electric - 8mm - Đồng mạ thiếc

Đầu cốt bít GG-SC25-8 Giga Electric lỗ bắt ốc 8mm, chất liệu đồng mạ thiếc, tiết diện cáp sử dụng 25mm², chiều dài pin tiếp xúc 35mm, chứng nhận CE, ROHS. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.