Share
Explore

6SL3210-5BE17-5CV0 Siemens - 0.75 kW - 2.6 A - 2.2 A

Biến tần 6SL3210-5BE17-5CV0 Siemens thuộc dòng V20, điện áp ngõ vào 3 pha AC 400V, công suất 0.75 kW, dòng input 2.6 A, dòng output 2.2 A, dòng điện đầu ra ở 480V V/f, V2/f, FCC, V/f multi-point, bộ lọc nhiều sóng có, khối lượng 1 kg, cấp độ bảo vệ IP20. Chi tiết:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.