Dự án triển khai ORKs đến 30/06/2021

Prioritize your tasks
Results from OKRs Quarter 2.png
Timeline
6
10 khóa học DTC được tự tổ chức và cấp bằng
Xây dựng chương trình đào tạo chuẩn cho SaaS Sales (Tham khảo Aspireship)
Đóng gói thành công khóa học để bán ra thị trường.
Thu hút 1.000 lượt xem website NextAcademy
Dashboard theo dõi các chỉ số sinh viên tìm hiểu chủ đề “nghề tư vấn Chuyển Đổi Số”. Bao gồm chỉ số: số lượng sinh viên tìm hiểu nghề, nguồn người tham gia đến từ đâu.
Tổ chức 2 Workshop/ Webinar về chủ đề “nghề tư vấn Chuyển Đổi Số” trên môi trường Digital
Fanpage Facebook tăng 200 lượt like
Tổ chức ký kết hợp tác với 30 doanh nghiệp với học viện
Dựng xong website y chang Aspireship.com
10 cty SaaS hàng đầu HCM ký bao tiêu đầu ra của mô hình Aspireship
Ứng dụng hệ thống LMS theo Aspireship
Quy trình thanh toán, pháp lý cho NextAcademy
Đề xuất anh Tuất tuyển dụng CTO hoặc cử team xây hệ thống công nghệ giống Aspireship cho Next Academy
100 người đăng ký dùng khoá free
Đã có quy trình MKT: Unqualified lead → Qualified lead
Dashboard tổng thể về trạng thái của ứng viên từ lúc học khóa Foundation -> Onboarding tại doanh nghiệp
2500 người đăng ký dùng khoá free
Đã có quy trình tuyển dụng, đánh giá ứng viên
Đã có bảng giá, các gói sản phẩm: Free (Foundation), Fee (Advanced)
Đã có quy trình bán hàng, chính sách thu tiền từ nhân sự được tuyển dụng đối với các đối tác
Đã có quy trình và kế hoạch Bán các khóa cộng thêm, nâng cao.
Đã có quy trình Tuyển sinh, Tuyển dụng kết hợp với đào tạo.
Đã có chính sách bảng giá dành cho học viên và doanh nghiệp
Đã có Revenue Stream cho NextAcademy (tham khảo Aspireship)
Anh Tuất đồng thuận kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm
Approve Business plan: chi phí marketing, chi phí kinh doanh, Compensation
UEF mở khóa đầu tiên trong tháng 8
Kết nối các vùng nguyên liệu: 5 trường đại học, 2 cơ quan chính phủ, 2 tổ chức phi lợi nhuận
Xây dựng 02 khoá chuyển đổi số (chăm sóc khách hàng, bán hàng)
Đã hoàn thành (20%) 200 khóa
Hoàn thành 200 vỏ khoá học
Xây dựng 3 khóa học chuyển đổi số (tài chính, kế toán, nhân sự)
Xây dựng 3 khóa học phễu (winning by design)
Tuyển sinh thành công 100 học viên.
100 New Sales của nextPay, được học và lấy chứng chỉ khóa học chuyển đổi số chuẩn cho Saas Sales (tham khảo AspiresShip)
Xây dựng khóa SaaS Sales cho Team Leader.
15 khóa học DTC được tổ chức và cấp bằng
Các giám đốc vùng, SM và Teamlead đã tốt nghiệp khóa Metric của Next Academy (xây dựng từ Klipfolio Dasboards)
Xây dựng xong trang cộng đồng trên hệ thống LMS
(giống Aspireship)
Áp dụng quy trình Marketing để thu hút 200 học viên đăng ký khóa Foundation của NextAcademy (giống khóa Foundation của Aspiriship)
Nghề tư vấn Chuyển Đổi Số tại NextAcademy nằm trong trang 1 search của Google
2 webinar “Your New Carreer in SaaS Awaits” quy mô XXX vistitor / webinar
1800 người tham dự chủ đề DTCs
05 tờ báo nói về chương trình “Aspireship” của Next Academy
Shark Bình viết 1 post về chương trình "Aspireship" trên Facebook
Ký kết đối tác chiến lược với: SVF, Vecom, CSMO, BNI, Co4Growth, NextOn
1000 khách hàng trả phí để nâng cấp tài khoản như Aspireship – hoặc các khóa học khác
Công bố Framework hoàn chỉnh của cỗ máy, đầy đủ hướng dẫn sử dụng cỗ máy
Các GĐV feedback dựa trên tiêu chí của NextAcademy
3000 người đăng ký dùng khoá free
Quy trình làm việc & trao đổi giữa NextAcademy và đối tác về cỗ máy nhân sự của NextAcademy
Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồ Chí Minh mở 1 khóa offline trong tháng 9
300 New Sales của nextPay, được học và lấy chứng chỉ khóa học chuyển đổi số chuẩn cho Saas Sales (tham khảo AspiresShip)
Tuyển sinh thành công 300 học viên.
Hoàn thành 40% của 200 khoá học
Chuẩn mực của HR các công ty khi tuyển dụng nhân sự (sản xuất là Vietgap, iso)
Thiết kế xong nội dung khóa Kỹ năng quản lý đội nhóm SaaS
20 khóa học DTC được tổ chức và cấp bằng
Thời gian training, onboarding new sales đã giảm xx%
Đã onboarding đủ bộ máy nhân sự bộ phận Elearning & Học Liệu, các bạn đã pass Probation
Xây dựng 3 khoá winning by design
2 webinar “Your New Carreer in SaaS Awaits” quy mô XXX vistitor / webinar
2100 người tham dự chủ đề DTCs
Duy trì website NextAcademy ở trang 1 của Google với từ khóa “Tư vấn Chuyển Đổi Số”, “SaaS Sales” (anh Wilson góp ý thêm các từ khóa)
05 trường đại học tại năm thành phố trung ương ký kết triển khai chương trình Aspireship với Next Academy:⁠
1. HCM: UEF⁠
2. Hà Nội: Đại học Kinh Tế Quốc Dân hoặc Thái Nguyên⁠
3. Cần Thơ: Đại Học Cần Thơ⁠
4. Đà Nẵng: Đại Học Đà Nẵng⁠
5. Hải Phòng: Đại Học Hải Phòng⁠
Ký kết hợp tác toàn diện với Liên Minh Chuyển Đổi Số DTS – Chủ tịch Trương Gia Bảo⁠
Ký kết hợp tác toàn diện với BNI Việt Nam – Chủ tịch Hồ Quang Minh⁠
Cùng Co4growth, VeCom Đà Nẵng, đào tạo tập huấn Chuyển Đổi Số cho các doanh nghiệp Trung Trung Bộ và Đông Tây Nam Bộ⁠
Tham dự 01 cuộc thi Edtech do một tổ chức uy tín tổ chức (ví dụ: Techfest)⁠
Tham dự 01 cuộc thi giải pháp công nghệ mới dành cho HR, ví dụ: https://www.hrtechnologyconference.com/
Tổ chức 2 Workshop về chủ để CĐS trong Tài Chính và Kinh doanh tại 2 trường Đại học đã ký hợp tác với học viện
Thị trường chấp nhận nhân sự của NextAcademy với định giá: xxx USD/người
Theo dõi bảng tiêu chí đánh giá duy trì & cải thiện cỗ máy sản xuất
2 khóa học đều đảm bảo đầy đủ quy chuẩn: Chuyên môn, Kiến thức ngành và nỗi đau, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh.
Đã có update các hướng dẫn nhỏ trong quá trình vận hành cỗ máy
1000 khách hàng trả phí
100 SM chứng thực Framework hiệu quả và logic (có tiêu chí)
10 đối tác phân phối khóa học Next Academy
Sàn Edumall, Kyna đồng ý phân phối khóa học Next Academy
Đạt mục tiêu Đào tạo 100 New Sales trong 60 ngày. (công suất)
Hoàn thành 100% của 200 khoá học
Doanh thu 1 tỷ đồng trong tháng 9
Jun 28
Jul 12
Jul 26
Aug 9
Aug 23
Sep 6
Sep 20
Oct 4
10 khóa học DTC được tự tổ chức và cấp bằng
Xây dựng chương trình đào tạo chuẩn cho SaaS Sales (Tham khảo Aspireship)
Đóng gói thành công khóa học để bán ra thị trường.
Thu hút 1.000 lượt xem website NextAcademy
Dashboard theo dõi các chỉ số sinh viên tìm hiểu chủ đề “nghề tư vấn Chuyển Đổi Số”. Bao gồm chỉ số: số lượng sinh viên tìm hiểu nghề, nguồn người tham gia đến từ đâu.
Tổ chức 2 Workshop/ Webinar về chủ đề “nghề tư vấn Chuyển Đổi Số” trên môi trường Digital
Fanpage Facebook tăng 200 lượt like
Tổ chức ký kết hợp tác với 30 doanh nghiệp với học viện
Dựng xong website y chang Aspireship.com
10 cty SaaS hàng đầu HCM ký bao tiêu đầu ra của mô hình Aspireship
Ứng dụng hệ thống LMS theo Aspireship
Đề xuất anh Tuất tuyển dụng CTO hoặc cử team xây hệ thống công nghệ giống Aspireship cho Next Academy
100 người đăng ký dùng khoá free
Đã có quy trình MKT: Unqualified lead → Qualified lead
Dashboard tổng thể về trạng thái của ứng viên từ lúc học khóa Foundation -> Onboarding tại doanh nghiệp
2500 người đăng ký dùng khoá free
Đã có quy trình tuyển dụng, đánh giá ứng viên
Đã có bảng giá, các gói sản phẩm: Free (Foundation), Fee (Advanced)
Đã có quy trình bán hàng, chính sách thu tiền từ nhân sự được tuyển dụng đối với các đối tác
Đã có quy trình và kế hoạch Bán các khóa cộng thêm, nâng cao.
Đã có quy trình Tuyển sinh, Tuyển dụng kết hợp với đào tạo.
Đã có chính sách bảng giá dành cho học viên và doanh nghiệp
Đã có Revenue Stream cho NextAcademy (tham khảo Aspireship)
Anh Tuất đồng thuận kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm
Approve Business plan: chi phí marketing, chi phí kinh doanh, Compensation
UEF mở khóa đầu tiên trong tháng 8
Kết nối các vùng nguyên liệu: 5 trường đại học, 2 cơ quan chính phủ, 2 tổ chức phi lợi nhuận
Xây dựng 02 khoá chuyển đổi số (chăm sóc khách hàng, bán hàng)
Đã hoàn thành (20%) 200 khóa
Hoàn thành 200 vỏ khoá học
Xây dựng 3 khóa học chuyển đổi số (tài chính, kế toán, nhân sự)
Xây dựng 3 khóa học phễu (winning by design)
Tuyển sinh thành công 100 học viên.
100 New Sales của nextPay, được học và lấy chứng chỉ khóa học chuyển đổi số chuẩn cho Saas Sales (tham khảo AspiresShip)
Xây dựng khóa SaaS Sales cho Team Leader.
15 khóa học DTC được tổ chức và cấp bằng
Các giám đốc vùng, SM và Teamlead đã tốt nghiệp khóa Metric của Next Academy (xây dựng từ Klipfolio Dasboards)
Xây dựng xong trang cộng đồng trên hệ thống LMS
(giống Aspireship)
Áp dụng quy trình Marketing để thu hút 200 học viên đăng ký khóa Foundation của NextAcademy (giống khóa Foundation của Aspiriship)
Nghề tư vấn Chuyển Đổi Số tại NextAcademy nằm trong trang 1 search của Google
2 webinar “Your New Carreer in SaaS Awaits” quy mô XXX vistitor / webinar
1800 người tham dự chủ đề DTCs
05 tờ báo nói về chương trình “Aspireship” của Next Academy
Shark Bình viết 1 post về chương trình "Aspireship" trên Facebook
Ký kết đối tác chiến lược với: SVF, Vecom, CSMO, BNI, Co4Growth, NextOn
1000 khách hàng trả phí để nâng cấp tài khoản như Aspireship – hoặc các khóa học khác
Công bố Framework hoàn chỉnh của cỗ máy, đầy đủ hướng dẫn sử dụng cỗ máy
Các GĐV feedback dựa trên tiêu chí của NextAcademy
3000 người đăng ký dùng khoá free
Quy trình làm việc & trao đổi giữa NextAcademy và đối tác về cỗ máy nhân sự của NextAcademy
Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồ Chí Minh mở 1 khóa offline trong tháng 9
300 New Sales của nextPay, được học và lấy chứng chỉ khóa học chuyển đổi số chuẩn cho Saas Sales (tham khảo AspiresShip)
Tuyển sinh thành công 300 học viên.
Hoàn thành 40% của 200 khoá học
Chuẩn mực của HR các công ty khi tuyển dụng nhân sự (sản xuất là Vietgap, iso)
Thiết kế xong nội dung khóa Kỹ năng quản lý đội nhóm SaaS
20 khóa học DTC được tổ chức và cấp bằng
Thời gian training, onboarding new sales đã giảm xx%
Đã onboarding đủ bộ máy nhân sự bộ phận Elearning & Học Liệu, các bạn đã pass Probation
Xây dựng 3 khoá winning by design
2 webinar “Your New Carreer in SaaS Awaits” quy mô XXX vistitor / webinar
2100 người tham dự chủ đề DTCs
Duy trì website NextAcademy ở trang 1 của Google với từ khóa “Tư vấn Chuyển Đổi Số”, “SaaS Sales” (anh Wilson góp ý thêm các từ khóa)
05 trường đại học tại năm thành phố trung ương ký kết triển khai chương trình Aspireship với Next Academy:⁠
1. HCM: UEF⁠
2. Hà Nội: Đại học Kinh Tế Quốc Dân hoặc Thái Nguyên⁠
3. Cần Thơ: Đại Học Cần Thơ⁠
4. Đà Nẵng: Đại Học Đà Nẵng⁠
5. Hải Phòng: Đại Học Hải Phòng⁠
Ký kết hợp tác toàn diện với Liên Minh Chuyển Đổi Số DTS – Chủ tịch Trương Gia Bảo⁠
Ký kết hợp tác toàn diện với BNI Việt Nam – Chủ tịch Hồ Quang Minh⁠
Cùng Co4growth, VeCom Đà Nẵng, đào tạo tập huấn Chuyển Đổi Số cho các doanh nghiệp Trung Trung Bộ và Đông Tây Nam Bộ⁠
Tham dự 01 cuộc thi Edtech do một tổ chức uy tín tổ chức (ví dụ: Techfest)⁠
Tham dự 01 cuộc thi giải pháp công nghệ mới dành cho HR, ví dụ: https://www.hrtechnologyconference.com/
Tổ chức 2 Workshop về chủ để CĐS trong Tài Chính và Kinh doanh tại 2 trường Đại học đã ký hợp tác với học viện
Thị trường chấp nhận nhân sự của NextAcademy với định giá: xxx USD/người
Theo dõi bảng tiêu chí đánh giá duy trì & cải thiện cỗ máy sản xuất
2 khóa học đều đảm bảo đầy đủ quy chuẩn: Chuyên môn, Kiến thức ngành và nỗi đau, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh.
Đã có update các hướng dẫn nhỏ trong quá trình vận hành cỗ máy
1000 khách hàng trả phí
10 đối tác phân phối khóa học Next Academy
Sàn Edumall, Kyna đồng ý phân phối khóa học Next Academy
Đạt mục tiêu Đào tạo 100 New Sales trong 60 ngày. (công suất)
Hoàn thành 100% của 200 khoá học
Doanh thu 1 tỷ đồng trong tháng 9
Chi tiết
6
People
Title
Status
Start date
End Date
Tháng
1
ĐP
Đức Minh Phạm
10 khóa học DTC được tự tổ chức và cấp bằng
On Going
7/5/2021
7/31/2021
7
2
MB
Minh Nhật Bùi
Xây dựng chương trình đào tạo chuẩn cho SaaS Sales (Tham khảo Aspireship)
Done
7/5/2021
7/23/2021
7
3
HL
Hưng Tiến Liêu
Đóng gói thành công khóa học để bán ra thị trường.
Waiting
7/19/2021
7/26/2021
7
4
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Thu hút 1.000 lượt xem website NextAcademy
On Going
7/1/2021
7/31/2021
7
5
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Dashboard theo dõi các chỉ số sinh viên tìm hiểu chủ đề “nghề tư vấn Chuyển Đổi Số”. Bao gồm chỉ số: số lượng sinh viên tìm hiểu nghề, nguồn người tham gia đến từ đâu.
Done
7/1/2021
7/6/2021
7
6
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Tổ chức 2 Workshop/ Webinar về chủ đề “nghề tư vấn Chuyển Đổi Số” trên môi trường Digital
On Going
7/5/2021
7/24/2021
7
7
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Fanpage Facebook tăng 200 lượt like
On Going
7/10/2021
7/28/2021
7
8
HL
Hưng Tiến Liêu
Tổ chức ký kết hợp tác với 30 doanh nghiệp với học viện
Waiting
8/16/2021
8/31/2021
8
9
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Dựng xong website y chang Aspireship.com
On Going
7/1/2021
7/15/2021
7
10
HL
Hưng Tiến Liêu
10 cty SaaS hàng đầu HCM ký bao tiêu đầu ra của mô hình Aspireship
Waiting
8/16/2021
8/31/2021
8
11
HL
Hưng Tiến Liêu
Ứng dụng hệ thống LMS theo Aspireship
Done
7/12/2021
7/31/2021
7
12
HL
Hưng Tiến Liêu
Quy trình thanh toán, pháp lý cho NextAcademy
13
HL
Hưng Tiến Liêu
Đề xuất anh Tuất tuyển dụng CTO hoặc cử team xây hệ thống công nghệ giống Aspireship cho Next Academy
Done
7/1/2021
7/8/2021
7
14
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
100 người đăng ký dùng khoá free
Missed
7/16/2021
7/27/2021
7
15
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Đã có quy trình MKT: Unqualified lead → Qualified lead
Done
7/1/2021
7/7/2021
7
16
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Dashboard tổng thể về trạng thái của ứng viên từ lúc học khóa Foundation -> Onboarding tại doanh nghiệp
Waiting
8/1/2021
8/5/2021
8
17
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
2500 người đăng ký dùng khoá free
Waiting
8/1/2021
8/31/2021
8
18
ĐP
Đức Minh Phạm
Đã có quy trình tuyển dụng, đánh giá ứng viên
Done
7/20/2021
7/31/2021
7
19
HL
Hưng Tiến Liêu
Đã có bảng giá, các gói sản phẩm: Free (Foundation), Fee (Advanced)
Waiting
7/19/2021
7/23/2021
7
20
ĐP
Đức Minh Phạm
Đã có quy trình bán hàng, chính sách thu tiền từ nhân sự được tuyển dụng đối với các đối tác
Done
7/12/2021
7/24/2021
7
21
ĐP
Đức Minh Phạm
Đã có quy trình và kế hoạch Bán các khóa cộng thêm, nâng cao.
On Going
7/12/2021
7/24/2021
7
22
ĐP
Đức Minh Phạm
Đã có quy trình Tuyển sinh, Tuyển dụng kết hợp với đào tạo.
Done
7/18/2021
7/24/2021
7
23
HL
Hưng Tiến Liêu
Đã có chính sách bảng giá dành cho học viên và doanh nghiệp
Waiting
7/19/2021
7/26/2021
7
24
HL
Hưng Tiến Liêu
Đã có Revenue Stream cho NextAcademy (tham khảo Aspireship)
On Going
7/12/2021
7/19/2021
7
25
HL
Hưng Tiến Liêu
Anh Tuất đồng thuận kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm
On Going
7/12/2021
7/20/2021
7
26
HL
Hưng Tiến Liêu
Approve Business plan: chi phí marketing, chi phí kinh doanh, Compensation
On Going
7/12/2021
7/20/2021
7
27
ĐP
Đức Minh Phạm
UEF mở khóa đầu tiên trong tháng 8
Waiting
8/10/2021
8/31/2021
8
28
HL
Hưng Tiến Liêu
Kết nối các vùng nguyên liệu: 5 trường đại học, 2 cơ quan chính phủ, 2 tổ chức phi lợi nhuận
Waiting
8/16/2021
8/31/2021
8
29
MB
Minh Nhật Bùi
Xây dựng 02 khoá chuyển đổi số (chăm sóc khách hàng, bán hàng)
Done
7/5/2021
7/23/2021
7
30
MB
Minh Nhật Bùi
Đã hoàn thành (20%) 200 khóa
Done
7/19/2021
7/23/2021
7
31
MB
Minh Nhật Bùi
Hoàn thành 200 vỏ khoá học
Done
7/19/2021
7/30/2021
7
32
MB
Minh Nhật Bùi
Xây dựng 3 khóa học chuyển đổi số (tài chính, kế toán, nhân sự)
Waiting
8/2/2021
8/13/2021
8
33
MB
Minh Nhật Bùi
Xây dựng 3 khóa học phễu (winning by design)
Done
8/16/2021
8/20/2021
8
34
ĐP
Đức Minh Phạm
Tuyển sinh thành công 100 học viên.
8/1/2021
8/31/2021
8
35
ĐP
Đức Minh Phạm
100 New Sales của nextPay, được học và lấy chứng chỉ khóa học chuyển đổi số chuẩn cho Saas Sales (tham khảo AspiresShip)
8/1/2021
8/31/2021
8
36
MB
Minh Nhật Bùi
Xây dựng khóa SaaS Sales cho Team Leader.
Waiting
8/2/2021
8/6/2021
8
37
ĐP
Đức Minh Phạm
15 khóa học DTC được tổ chức và cấp bằng
8/1/2021
8/31/2021
8
38
MB
Minh Nhật Bùi
Các giám đốc vùng, SM và Teamlead đã tốt nghiệp khóa Metric của Next Academy (xây dựng từ Klipfolio Dasboards)
Waiting
8/9/2021
8/13/2021
8
39
ĐP
Đức Minh Phạm
Xây dựng xong trang cộng đồng trên hệ thống LMS
(giống Aspireship)
8/8/2021
8/14/2021
8
40
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Áp dụng quy trình Marketing để thu hút 200 học viên đăng ký khóa Foundation của NextAcademy (giống khóa Foundation của Aspiriship)
Waiting
8/1/2021
8/10/2021
8
41
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Nghề tư vấn Chuyển Đổi Số tại NextAcademy nằm trong trang 1 search của Google
Waiting
8/1/2021
8/31/2021
8
42
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
2 webinar “Your New Carreer in SaaS Awaits” quy mô XXX vistitor / webinar
Waiting
8/4/2021
8/28/2021
8
43
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
1800 người tham dự chủ đề DTCs
Waiting
8/7/2021
8/28/2021
8
44
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
05 tờ báo nói về chương trình “Aspireship” của Next Academy
Waiting
8/2/2021
8/7/2021
8
45
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Shark Bình viết 1 post về chương trình "Aspireship" trên Facebook
Waiting
8/2/2021
8/7/2021
8
46
HL
Hưng Tiến Liêu
Ký kết đối tác chiến lược với: SVF, Vecom, CSMO, BNI, Co4Growth, NextOn
Waiting
8/23/2021
8/31/2021
8
47
ĐP
Đức Minh Phạm
1000 khách hàng trả phí để nâng cấp tài khoản như Aspireship – hoặc các khóa học khác
8/1/2021
8/31/2021
8
48
MB
Minh Nhật Bùi
Công bố Framework hoàn chỉnh của cỗ máy, đầy đủ hướng dẫn sử dụng cỗ máy
Waiting
8/16/2021
8/18/2021
8
49
MB
Minh Nhật Bùi
Các GĐV feedback dựa trên tiêu chí của NextAcademy
Waiting
8/19/2021
8/20/2021
8
50
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
3000 người đăng ký dùng khoá free
Waiting
8/15/2021
9/13/2021
9
51
ĐP
Đức Minh Phạm
Quy trình làm việc & trao đổi giữa NextAcademy và đối tác về cỗ máy nhân sự của NextAcademy
8/22/2021
8/28/2021
8
52
ĐP
Đức Minh Phạm
Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồ Chí Minh mở 1 khóa offline trong tháng 9
9/1/2021
9/30/2021
9
53
ĐP
Đức Minh Phạm
300 New Sales của nextPay, được học và lấy chứng chỉ khóa học chuyển đổi số chuẩn cho Saas Sales (tham khảo AspiresShip)
9/1/2021
9/30/2021
9
54
ĐP
Đức Minh Phạm
Tuyển sinh thành công 300 học viên.
9/1/2021
9/30/2021
9
55
MB
Minh Nhật Bùi
Hoàn thành 40% của 200 khoá học
Waiting
8/23/2021
8/31/2021
8
56
MB
Minh Nhật Bùi
Chuẩn mực của HR các công ty khi tuyển dụng nhân sự (sản xuất là Vietgap, iso)
Waiting
8/23/2021
8/25/2021
8
57
MB
Minh Nhật Bùi
Thiết kế xong nội dung khóa Kỹ năng quản lý đội nhóm SaaS
Waiting
9/1/2021
9/8/2021
9
58
ĐP
Đức Minh Phạm
20 khóa học DTC được tổ chức và cấp bằng
9/1/2021
9/30/2021
9
59
ĐP
Đức Minh Phạm
Thời gian training, onboarding new sales đã giảm xx%
9/12/2021
9/18/2021
9
60
MB
Minh Nhật Bùi
Đã onboarding đủ bộ máy nhân sự bộ phận Elearning & Học Liệu, các bạn đã pass Probation
Waiting
9/1/2021
9/1/2021
9
61
MB
Minh Nhật Bùi
Xây dựng 3 khoá winning by design
Waiting
9/9/2021
9/16/2021
9
62
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
2 webinar “Your New Carreer in SaaS Awaits” quy mô XXX vistitor / webinar
Waiting
9/7/2021
9/25/2021
9
63
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
2100 người tham dự chủ đề DTCs
Waiting
9/7/2021
9/25/2021
9
64
HN
Hùng Việt Kha Nguyễn
Duy trì website NextAcademy ở trang 1 của Google với từ khóa “Tư vấn Chuyển Đổi Số”, “SaaS Sales” (anh Wilson góp ý thêm các từ khóa)
Waiting
9/1/2021
9/30/2021
9
65
HL
Hưng Tiến Liêu
05 trường đại học tại năm thành phố trung ương ký kết triển khai chương trình Aspireship với Next Academy:⁠
1. HCM: UEF⁠
2. Hà Nội: Đại học Kinh Tế Quốc Dân hoặc Thái Nguyên⁠
3. Cần Thơ: Đại Học Cần Thơ⁠
4. Đà Nẵng: Đại Học Đà Nẵng⁠
5. Hải Phòng: Đại Học Hải Phòng⁠
Ký kết hợp tác toàn diện với Liên Minh Chuyển Đổi Số DTS – Chủ tịch Trương Gia Bảo⁠
Ký kết hợp tác toàn diện với BNI Việt Nam – Chủ tịch Hồ Quang Minh⁠
Cùng Co4growth, VeCom Đà Nẵng, đào tạo tập huấn Chuyển Đổi Số cho các doanh nghiệp Trung Trung Bộ và Đông Tây Nam Bộ⁠
Tham dự 01 cuộc thi Edtech do một tổ chức uy tín tổ chức (ví dụ: Techfest)⁠
Tham dự 01 cuộc thi giải pháp công nghệ mới dành cho HR, ví dụ: https://www.hrtechnologyconference.com/
Waiting
9/15/2021
9/30/2021
9
66
ĐP
Đức Minh Phạm
Tổ chức 2 Workshop về chủ để CĐS trong Tài Chính và Kinh doanh tại 2 trường Đại học đã ký hợp tác với học viện
9/12/2021
9/30/2021
9
67
ĐP
Đức Minh Phạm
Thị trường chấp nhận nhân sự của NextAcademy với định giá: xxx USD/người
9/1/2021
9/10/2021
9
68
MB
Minh Nhật Bùi
Theo dõi bảng tiêu chí đánh giá duy trì & cải thiện cỗ máy sản xuất
Waiting
9/2/2021
9/4/2021
9
69
MB
Minh Nhật Bùi
2 khóa học đều đảm bảo đầy đủ quy chuẩn: Chuyên môn, Kiến thức ngành và nỗi đau, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh.
Waiting
9/17/2021
9/24/2021
9
70
MB
Minh Nhật Bùi
Đã có update các hướng dẫn nhỏ trong quá trình vận hành cỗ máy
Waiting
9/6/2021
9/7/2021
9
71
ĐP
Đức Minh Phạm
1000 khách hàng trả phí
9/1/2021
9/30/2021
9
72
MB
Minh Nhật Bùi
100 SM chứng thực Framework hiệu quả và logic (có tiêu chí)
Waiting
9/8/2021
8/11/2021
9
73
ĐP
Đức Minh Phạm
10 đối tác phân phối khóa học Next Academy
9/12/2021
9/30/2021
9
74
ĐP
Đức Minh Phạm
Sàn Edumall, Kyna đồng ý phân phối khóa học Next Academy
9/12/2021
9/30/2021
9
75
MB
Minh Nhật Bùi
Đạt mục tiêu Đào tạo 100 New Sales trong 60 ngày. (công suất)
Waiting
9/13/2021
9/13/2021
9
76
MB
Minh Nhật Bùi
Hoàn thành 100% của 200 khoá học
Waiting
9/14/2021
9/30/2021
9
77
ĐP
Đức Minh Phạm
Doanh thu 1 tỷ đồng trong tháng 9
9/1/2021
9/30/2021
9
78
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.