Share
Explore

Ý nghĩa sao Đà La Cung Mệnh

Tìm hiểu ý nghĩa sao Đà Là trong tử vi khi tọa ở cung mệnh trong lá số tử vi
là một trong Lục Sát Tinh, thuộc hành Kim, và thường biểu thị sự lừa dối, sự gian trá, tính liều lĩnh, mưu mẹo, và tính cách bần hàn. Kình Dương và thường nằm hai bên của và được xem là hai ngôi sao canh giữ lộc trời.
Vị trí của Sao Đà La trong các cung tử vi như sau:
Đắc Địa: ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Hãm Địa: ở các cung Tý, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi.
Khi Sao Đà La xuất hiện ở các cung Đắc Địa, nó có thể biểu thị sự tích cực và may mắn trong cuộc sống của người có sao này. Tuy nhiên, khi nó xuất hiện ở các cung Hãm Địa, nó có thể gây ra xung đột, khó khăn, hoặc mất cân bằng. Đà La thường được coi là một ngôi sao quan trọng trong nghiên cứu tử vi để hiểu về tình hình và tính cách của một người.

Cung Mệnh

Tướng Mạo: Người có Sao Đà La cư mệnh thường có thân hình cao và gầy, răng không đẹp, mắt kém, chân tay dài, da có thể trở nên xám, lông tóc thường rậm rạp, mặt thô, và có nhiều tỳ vết và sẹo.
Đà La miếu vượng: Người có Sao Đà La miếu vượng thường mang tính cách can đảm, dũng mãnh, và trầm lặng. Họ thường sở hữu nhiều mưu kế và thủ đoạn trong cuộc sống.
Đà La hãm địa: Tuy nếu Sao Đà La nằm ở cung hãm địa, người có sao này có thể biểu thị tính tình hung bạo, gian hiểm, sự dối trá, xảo quyệt, độc ác, và thậm chí dâm dật.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.