Share
Explore

Cách xin quẻ Quan Âm Linh Xâm chuẩn 100% năm 2024

Gieo Quẻ là một hình thức xem bói đã có từ lâu đời và kéo dài cho đến ngày nay, trong đó gieo quẻ kinh dịch có lẽ được sử dụng nhiều nhất, tuy nhiên để luận quẻ kinh dịch cần có thầy và tùy từng việc cụ thể, hay như sắc quẻ ở Đình, Đền Phủ hay Chùa đầu năm vẫn được nhiều người sử dụng. Trước khi các bạn nên thành tâm cầu nguyện để quẻ được linh ứng.
quan-am-linh-xamxam.jpg
Để hiểu thêm về chúng ta hãy liên tưởng đến bộ phim Tây Du Ký, khi Đường Tăng sang Tây Trúc lấy kinh, trên đường đi gặp biết bao hiểm trở, Tuy nhiên đưuọc ban cho 32 quẻ thượng linh, Hay như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Lưu Bị sang Đông Ngô kén vợ thì Không Minh Gia Cát Lượng đưa cho Triệu Vân 3 túi chỉ dẫn, hễ gặp chuyện khó khăn thì lấy từng túi theo chỉ dẫn, không phải ngẫu nhiên lại phù hợp với hoàn cảnh như vậy, cũng chính nhờ vậy mà Lưu Bị thoát khỏi nguy khốn.
cũng mang nhiều ý nghĩa tâm linh huyền bí trong đó, nếu như có vấn đề gì gặp khó khăn vướng mắc trong cuộc sống mà chúng ta không thể phân biệt hay tìm nốt thoát cho mình, hãy Gieo Quẻ Quan Âm để được bề trên dẫn đường chỉ lối, đương nhiên trước khi gieo quẻ hãy thành tâm khấn nguyện.
Có rất nhiều hình thức xem bói khác nhau như , xem kinh dịch, xem tâm linh. Tuy vậy hình thức Gieo Quẻ Quan Âm vẫn được lưu truyền và sử dụng đến ngày nay, như một niềm tin vào thế giới tâm linh của nhiều người.
Bên cạnh đó chúng ta có thể xem thêm một số hình thức xin quẻ, xin xăm khác như
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.