Skip to content
Gallery
Knihovna Hanich
Share
Explore

icon picker
Databáze

Zápůjčky
2
ID
Datum
Čtenář
Příjmení
Kniha
Název
Stav
1
K45
5/15/2024
001
Novák
305
Hvězdný prach
Zapůjčeno
2
K68
4/24/2024
011
Kulhavá
311
Světlo života
Upomínka
3
K47
5/5/2024
004
Novotná
302
Tajemství času
Vráceno
4
K36
5/9/2024
002
Svobodová
306
Pod mořskou hladinou
Vráceno
5
K78
5/8/2024
005
Černý
306
Pod mořskou hladinou
Zapůjčeno
6
K56
5/28/2024
007
Veselý
309
Labyrint vzpomínek
Zapůjčeno
7
K46
4/1/2024
010
Růžičková
301
Stíny minulosti
Upomínka
There are no rows in this table
Kniha
1
ID
Autor
Název
1
301
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
302
Petra Novotná
Tajemství času
3
303
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
304
Martina Horáková
Ztracená města
5
305
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
306
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
307
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
308
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
309
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
310
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
311
Emanuel Hluchý
Světlo života
12
312
13

There are no rows in this table

Čtenář
1
ID
Jméno
Příjmení
Místo
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
011
Magda
Kulhavá
Ostrava
12
012
13

There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.