Skip to content
Research KPI
More
Share
Explore
Metric

Customer metrics

Table 2
0
Search
Metric
Brief description
Impact of this metric
Key word
Acceptance
1
Customer Satisfaction & Retention
Tỷ lệ phần trăm khách hàng hài lòng "Rất" hoặc "Cực kỳ": Việc xác định số liệu này mở ra cơ hội khảo sát thêm điều gì khiến khách hàng hài lòng.
2
Net Promoter Score
Để xác định NPS, gửi các cuộc khảo sát hàng quý cho khách hàng để xem khả năng họ sẽ giới thiệu tổ chức của bạn cho người nào đó mà họ biết.
NPS
3
Number Of Customers
Xác định số lượng khách hàng đã đạt được và mất đi.
Hiểu thêm về việc có đang đáp ứng nhu cầu của khách hàng hay không.
4
Customer Churn Rate
Số liệu này cho biết phần trăm khách hàng không mua hàng lặp lại hoặc ngừng dịch vụ của họ trong một khoảng thời gian nhất định.
Công thức: (Số lượng khách hàng bị mất trong một khoảng thời gian nhất định) / (Số lượng khách hàng khi bắt đầu chu kỳ) = (Tỷ lệ nghỉ việc của khách hàng).
5
Contact Volume By Channel
Theo dõi số lượng yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại và email cho phép bạn xem khách hàng thích phương pháp nào, cũng như số lượng yêu cầu hỗ trợ hàng tháng.
Biết được đã đi chệch khỏi kế hoạch, có thể giúp tạo ra ngân sách hiệu quả hơn trong tương lai.
6
Customer Lifetime Value
Nhìn ra giá trị mà tổ chức đang nhận được từ mối quan hệ khách hàng lâu dài.
Sử dụng chỉ báo hiệu suất này để thu hẹp kênh nào giúp có được những khách hàng tốt nhất với mức giá tốt nhất.
CLV
7
Customer Acquisition Cost
Chia tổng chi phí chuyển đổi cho số lượng khách hàng mới trong khung thời gian đang kiểm tra
Đây được coi là một trong những thước đo quan trọng nhất trong thương mại điện tử vì nó có thể giúp đánh giá hiệu quả chi phí của các chiến dịch tiếp thị của mình.
CAC
8
Customer loyalty and retention
Tỷ lệ giữ chân
Tỷ lệ duy trì = ((CE-CN) / CS)) X 100 CE = số lượng khách hàng vào cuối một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 1 năm) CN = số lượng khách hàng mới có được trong cùng một khoảng thời gian CS = số lượng khách hàng vào đầu khoảng thời gian
There are no rows in this table

👉 Next up:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.