Share
Explore

Các Loại Cây Thủy Sinh Làm Nền Phù Hợp Cho Bể Cá

Lớp nền đóng một vai trò rất quan trọng trong vẻ đẹp của hồ thủy sinh. Tuy nhiên các loại cây thủy sinh làm nền đang khá đa dạng từ kích thước cho đến hình dáng. Nếu bạn đang cân nhắc chọn cây thủy sinh để làm lớp nền thì đây sẽ là bài viết mà dành cho bạn. Dưới đây sẽ là liệt kê những loài cây thủy sinh phù hợp làm lớp nền đẹp dành cho bể cá của bạn.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.