Skip to content

Seznam předmětů

Předměty
2
Předměty
Označení
Zkratky
1
Anglický jazyk
Aj
2
Biologie
B
3
Český jazyk
Čj
4
Dějepis
D
5
Fyzika
F
6
Hudební výchova
Hv
7
Chemie
Ch
8
Informatika
Inf
9
Matematika
M
10
Německý jazyk
Nj
11
Tělesný výchova
Tv
12
Základy společenských věd
Zsv
13
Zeměpis
Z
14
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.