Skip to content

appmedica
Pomysły na rozwój Appmedica


Pomysły Appmedica
1
Opis
Ważność
Uwagi dodatkowe
1
Konfigurator procesów (jeśli coś się wydarzyło, to zrób to albo tamto)
0 - Krytyczne
Open
2
Dodanie filtracji i wydruków w Dashboard > Przeglądy - celem jest uzyskanie narzędzia generowania planu przeglądów
0 - Krytyczne
Open
3
URL zgłoszenia - dodanie adresy
1 - Ważne
Open
4
Viewer inline do plików PDF i DOCX
1 - Ważne
Open
5
Generator PDFów i wordów, który wyświetla generowany plik w edytorze wordo-podobnym (tak, żeby użytkownik miał możliwość edycji tekstu, żeby mógł jeszcze wprowadzić dodatkowe zmiany po wygenerowaniu wg danego szablonu) i z tego widoku pozwala wyeksportować do PDFa lub worda
1 - Ważne
Open
6
Możliwość powiązania szablonu wydruku z kategorią i rodzajem zadania, tak aby szablony były powiązane tylko z konkretnymi rodzajami (np szablon zlecenia naprawy widoczny w zadaniach o rodzaju naprawa etc)
1 - Ważne
Open
7
Przypisywanie użytkownika do statusu zadania (czyli nie tylko grupy, ale konkretną osobę) w konfiguratorze statusów
1 - Ważne
Open
8
Kreator raportów, który pozwala wygenerować praktycznie każdy raport z jakichkolwiek danych znajdujących się w systemie
1 - Ważne
Open
9
Wybór firmy przyciskiem “wybierz” zamiast zaznaczania radiobuttonem i potwierdzając
1 - Ważne
Open
10
Konfiguracja kafelków dashboardu - przycisk “Dostosuj”, który pozwala zmieniać układ kafelków i ukrywać niektóre z nich
1 - Ważne
Open
11
Rozbudowa katalogu urządzeń o atrybuty, zdjęcia, tytuły zgłoszeń etc.
2 - Przydałoby się
Open
12
Rozbudowa dodatkowo o zdjęcia i pliki (zdjęcia nie dodawane byłyby do nazwy tylko do katalogu)
2 - Przydałoby się
Open
13
Domyślny widok usera
2 - Przydałoby się
Open
14
Połączenie atrybutów i cech w jedno narzędzie “Własne pola”
2 - Przydałoby się
Open
15
Dodanie informacji, że system został zaktualizowany
2 - Przydałoby się
Open
16
W edycji elementów struktury dodanie opcji: “Własne pola” z opcją oznaczania jako obowiązkowe (określamy np czy pomieszczenia mają mieć obowiązkowo wypełnione pow netto, etc.
2 - Przydałoby się
Open
17
Możliwość powiązania pliku z urządzeniem z zadania przy dodawaniu pliku do faktury na to zadanie
2 - Przydałoby się
Open
18
Mechanizm wspominania osób po wpisaniu @, podobnie jak ma to miejsce np w jirze
2 - Przydałoby się
Open
19
Filtracja po osobach w dashboardzie (teraz jest to tylko na zasadzie “moje” i “nieprzypisane”
2 - Przydałoby się
Open
20
Dodanie linków w komentarzach ustawiające linki w htmlu
2 - Przydałoby się
Open
21
Dodanie powiązań a la jira - do każdego elementu (urządzenie, zadanie, faktura) możemy dodać powiązany element jako link + nazwa
2 - Przydałoby się
Open
22
Wylogowanie powinno powodować, że user jest przenoszony do ekranu logowania lub informacji o wylogowaniu
2 - Przydałoby się
Open
23
W edycji urządzeń dodajemy tabelę jak w przeglądach z datami od do z danym statusem
2 - Przydałoby się
Open
24
Obsługa plików excel w szablonach dokumentów
2 - Przydałoby się
Open
25
Narzędzie zapisywania filtrów na listach (np teraz zadania są podzielone na przeterminowane / trwające etc - chodzi o dopisanie narzędzia, które ustawi odpowiednie filtry)
2 - Przydałoby się
Open
26
Dodanie funkcjonalności zapisu układu kolumn jako globalne + nadpisywanie + przypisywanie układu widoków dla grup użytkowników
2 - Przydałoby się
Open
27
Stworzenie formularza w coda do przesyłania pomysłów na ulepszenie przez klientów
3- Na kiedyś tam
Open
28
W edycji elementów struktury dodanie opcji: “Nie ma elementów podrzędnych”, co skutkuje tym, że nie wyświetla się “Plan budynku” w sekcji “Powiązane elementy” (zostają same “Urządzenia”)
3- Na kiedyś tam
Open
29
Do dodania w elementach struktury pole “Data ost remontu”
3- Na kiedyś tam
Open
30
Konfigurator nazwy wyświetlanej - edytor html ze zmiennymi: kategoria urządzenia, nazwa urządzenia, producent, nr seryjny, nr inwentarzowy, nazwa dodatkowa + znaczniki html np. </ br>
3- Na kiedyś tam
Open
31
Dodanie możliwości powiększania zdjęć i ustawiania wielkośc i w admince
3- Na kiedyś tam
Open
32
Możliwość przełączania zgłoszeń - przechodzenie pomiędzy kolejnymi zgłoszeniami w danej kategorii strzałkami (np przy numerze zgłoszenia) oraz klawiaturą
3- Na kiedyś tam
Open
33
Utworzenie widoku z możliwością dodawania diagramów “ścieżki” statusów zadań, który następnie zostanie przekonwertowany na workflow ze statusami zadań.
Open
34
Open
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.