Share
Explore

i 200 (Heat pump) Conotec - NTC 10KΩ (3M) 2EA, 7 relay

i 200 (Heat pump) Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec thuộc dòng I, điện áp cung cấp 100~240VAC 50/60Hz, đầu vào cảm biến NTC 10KΩ (3M) 2EA, kiểu bắt vít Bắt vít, kích thước 137x95mm, đầu ra cảnh báo 7 relay, dải nhiệt độ -55~99.9℃, cân nặng 600g. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.