Share
Explore

Môi Trường Sống của Kiến: Hệ Sinh Thái Nhỏ Trong Thế Giới Riêng

POSTED ON BY
Môi Trường Sống của Kiến: Hệ Sinh Thái Nhỏ Trong Thế Giới Riêng
06 Th4
Theo thống kê, hiện nay trên Trái đất có tới 10 triệu tỉ con kiến đang sịnh sống. Theo giới sinh vật, loài kiến chiếm từ 15 đến 20% tổng số động vật sống trên cạn. Vậy cụ thể là ở đâu? Khám phá với chúng tôi ngay sau đây.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.