Share
Explore

Izveido "Kopā braukšanas platformu" ar no-code un Glide Pages

This link can't be embedded.
Savu bezmaksas kontu Glide platformā var izveidot, spiežot uz .
Par piemērā izveidoto platformu, izmantojot no-code
Šajā piemēra tiek parādīts, kā izveidot platformu, izmantojot Glide Pages. Sekojot līdzi piemēram, varēsiet izveidot platformu, kurā cilvēki var publicēt savus braucienus un citi cilvēki tiem pieteikties, lai brauktu kopā.
Sekojot šim piemēram un izmantojot no-code piedāvātās iespējas, arī bez iepriekšējas programmēšanas pieredzes, izveidosiet platformu, kurai būs šādas funkcijas:
Cilvēks var pievienot jaunu braucienu, norādot datumu, pieejamo vietu skaitu, sākuma un beigu punktu
Cilvēki, kuriem arī ir jādodas šajā virzienā, var pieteikties braukt kopā
Brauciena vadītājs var apstiprināt vai noraidīt pieteikumus
Pēc vadītāja apstiprinājuma vai noraidījuma, pasažieris saņem paziņojumu par vadītāja lēmumu
Gan pasažieris, gan vadītājs pēc brauciena var novērtēt viens otru, kas veido lietotāja vidējo reitingu platformā
Tiek saglabāta braucienu vēsture
Šo risinājumu var papildināt ar citām funkcijām un šo video vajadzētu uztvert kā piemēru, platformas sākuma izveidei.

Glide Page veidotā datubāze (video minētais papildus materiāls)
Users tabula
Name (Kolonnas tips: Text)
Email (Kolonnas tips: Email)
Photo (Kolonnas tips: Image)
Description (Kolonnas tips: Text)
Phone number (Kolonnas tips: Phone number)
Social link (Kolonnas tips: URL)
Otrais solis (Atsauksmju/Reitinga izveide)
Rel Reviews (Kolonnas tips: Relation)
Tiek veidota relācija ar Reviews tabulu. Izvēlas Email no User tabulas un no Review tabulas izvēlas Email 4 Person who receives. Atzīmējam Match Multiple.
Average Rating (Kolonnas tips: Rollup)
Izvēlamies vērtību no tikko izveidotās relācijas. Rel Revies → Rating. Pie kalkulācijas izvēlamies Average. Precizitāte var būt viens cipars aiz komata.
Average Rounded (Kolonnas tips: Math: round(average)
Pie formulas ierakstām: round(average), kur average pēc tam tiek aizstāts ar Average Rating vērtību. Precizitāte viens cipars aiz komata.
Rel Reviews UI (Kolonnas tips: Relation to Reviews UI)
Veidojam datu relāciju, starp Average Rounded un Reviews UI tabulā esošo Value kolonnu. Match Multiple NAV jāatzīmē.
Stars Showed (Kolonnas tips: Lookup)
Izvēlamies Rel Reviews UI un tad Stars.
Amount of Reviews (Kolonnas tips: Rollup)
Izvēlamies vērtību no Rel Reviews → Email 4 Person who receives. Pie kalkulācijas izvēlamies Count. Precizitāte var būt 1.
Display Rating (Kolonnas tips: Template)
Piemērā izmantotais template teksts ir: # (! reviews received), kur # - Stars Showed, ! - Ammount of reviews)

Trips tabula
Row ID (Kolonnas tips: Row ID)
Who is creating (Kolonnas tips: Email)
When planning to leave (Kolonnas tips: Date&Time)
From where? (Kolonnas tips: Text)
Exact point (Kolonnas tips: Text)
Destination (Kolonnas tips: Text)
Price (Kolonnas tips: Number)
Pie mērvienības iespējams ierakstīt € vai EUR.
Number of seats (Kolonnas tips: Number)
Rel User (Kolonnas tips: Relation between users table)
Veidojam relāciju starp kolonnu Who is creating un Users tabulā esošo Email kolonnu. Match Multiple nav jāatzīmē.
Drivers name (Kolonnas tips: Lookup)
Vērtība tiek paņemta no tikko veidotās relācijas Rel User un tad Name
Drivers phone number (Kolonnas tips: Lookup)
Vērtība tiek paņemta no tikko veidotās relācijas Rel User un tad Phone number
Drivers email (Kolonnas tips: Lookup)
Vērtība tiek paņemta no tikko veidotās relācijas Rel User un tad Email
Drivers picture (Kolonnas tips: Lookup)
Vērtība tiek paņemta no tikko veidotās relācijas Rel User un tad Photo
Drivers Bio (Kolonnas tips: Lookup)
Vērtība tiek paņemta no tikko veidotās relācijas Rel User un tad Description
Trip name (Template) (Kolonnas tips: Template)
Template teksts ir: 1 -> 2, together with #, kur 1 - From where; 2 - Destination; # - Driver’s name
Starting point (Kolonnas tips: Template)
Template teksts ir: The trip will start from: ^ (%), kur ^ - Exact point; % - From where?
Price text (Kolonnas tips: Template)
Template teksts ir: Price for one person: #, kur # - Price

Otrais solis (savienošana ar pasažieru tabulu)
Rel Passengers (Kolonnas tips: Relation to passengers table)
Relācija starp Row ID un tabulā Passengers esošo Trip ID kolonnu. Atzīmjam Match Multiple.
How many passengers accepted? (Kolonnas tips: Rollup)
Izvēlamies no Rel Passengers → Number os passengers. Pie kalkulācijas izvēlamies Sum. Precizitāte ir veseli skaitļi.
How many seats are left? (Kolonnas tips: Math)
Formula ir: a-b, kur a - Number of seats; b - How many passengers;
Number of seats available (Now) (Kolonnas tips: Template)
Template teksts ir: Number of seats available: #, kur # - How many seats are left?;
Passenger emails (Kolonnas tips: Lookup)
Izvēlamies Rel Passengers un Passenger email
Past or future trip? (Kolonnas tips: If → Then → Else)
IF When planning to leave is before today then Past Trip. IF How many seats are left? equals 0 then There are no free seats on this trip. Else Upcoming trip
Trešais solis (Vadītāja reitinga iegūšana)
Drivers Rating (Lookup)
No Rel User izvēlamies Display Rating

Choices
City names
Latvijas pilsētas atradīsiet šajā . Sarakstu ir iespējams iekopēt Excel failā un tad augšupielādēt Glide.

Passengers
Row ID (Kolonnas tips: Row ID)
Passenger’s email (Kolonnas tips: Email)
Trip ID (Kolonnas tips: Text)
How many passengers (Kolonnas tips: Number)
Guest Passenger 1 Social media (Kolonnas tips: URL)
Guest Passenger 2 Social media (Kolonnas tips: URL)
Guest Passenger 3 Social media (Kolonnas tips: URL)
Rel Trip (Kolonnas tips: Relation)
Veidojam relāciju starp Trip ID un Trips tabulā esošo Row ID kolonnu)
Drivers name (Kolonnas tips: Lookup)
Drivers email (Kolonnas tips: Lookup)
Drivers phone number (Kolonnas tips: Lookup)
Drivers Image (Kolonnas tips: Lookup)
Trip name (Kolonnas tips: Lookup)
Vērtība tiek paņemta no veidotās relācijas Rel Trip un tad Trip Name (Template)
Accpted? (Kolonnas tips: Text)
Number of passengers accepted (Kolonnas tips: Number)
Rel Passenger (Kolonnas tips: Relation)
Veidojam relāciju starp Passenger email un Users tabulā esošo Email kolonnu)
Passengers Picture (Kolonnas tips: Lookup)
Passengers Bio (Kolonnas tips: Lookup)
Passengers in Total (Kolonnas tips: Template)
Template teksts: The total number of passengers: #, kur # - How many passengers
Trip Starting point (Kolonnas tips: Lookup)
Trip starting date (Kolonnas tips: Lookup)
Trip price (Kolonnas tips: Lookup)
Passenger Social (Kolonnas tips: Lookup)
Step 2
Email Accepted (4Passenger) (Kolonnas tips: Template)
Epasta teksts, kurš tika izmantots: Hello, Good news, your application for trip # has been approved! Contact % (^) to discuss the details! Kur # - Trip name; % - Drivers phone; ^ - Drivers name;)
Email Rejected(4Passenger) (Kolonnas tips: Template)
Epasta teksts: Hello, Unfortunately, your application for trip # has been rejected! We invite you to return to the app and view other options. Kur # - Trip name)
Available seats now (Kolonnas tips: Lookup)
Email Text (Pass.Decline) (Kolonnas tips: Template)
Epasta teksts: Hello, Unfortunately, but # has canceled his participation in the trip ^. This means that the total number of riders has decreased by % and you now have * seats in your car. Kur # - Passenger’s name; ^ - Trip name; % - How many passengers; * - Available seats now
Step 3
Passengers review (Kolonnas tips: Lookup)

Reviews
Email 4 Person Who Writes (Kolonnas tips: Email)
Email 4 Person who receives (Kolonnas tips: Email)
Trip ID (Kolonnas tips: Text)
Rating (Kolonnas tips: Number)
Comment (Kolonnas tips: Text)

Reviews UI
Value (Kolonnas tips: Number)
Stars (Kolonnas tips: Text)
★☆☆☆☆
★★☆☆☆
★★★☆☆
★★★★☆
★★★★★


Dummy data
Varat izmantot šo info, lai aizpildītu papildus kolonnas par lietotājiem.
Apraksti:
I love to read, travel, meet new people and have fun. I have a good sense of humor and make people smile.
My goal is to live to 100 and I am on track so far! Swimming helps! And love dog walking!
40-year-old personal trainer who enjoys badminton, theatre and stealing candy from babies. He is loveable and giving.
Telefona numuri:
+37120000000
+37120000001
+37120000002
Soc.tīkli:

Vairāk piemērus no-code risinājumiem meklē

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.