icon picker
Fundraising, nové výzvy, OPZ+ navýšení kapacit


CESNET poptávka GA, telefon 17.10.2023
@fundraising

všechno je zásadní, jsme na začátku
budeme muset soutěžit, první GEP do konce roku 2024 jsme přijímali ve zrychleném režimu, udělali jsme si sami, intersekce
zavázali se v GEP, že uděláme GA→ na jeho základě chtějí nový
mají za sebou personální audit (KPMG), mají měsíc zprávu, vyhnout se dotazníkům?!
harmonogram: nevědí sami ještě
velikost: 350 osob (malé úvazky a DPP/DPČ (od univerzit), 220 FTE. možná se víc věnovat lidem s větším úvazkům, dohodáři třeba nezahrnovat? 150
tipy, co dát do VŘ (reference, auditování obdobné instituce)

2.11. úřad práce, telefon Buba, Ing. Jan Buba, MBA

vedoucí oddělení zaměstnanosti
T: +420 950 180 723
jak pracovat s LOGIBem, monitoring zaměstnavatelů, probíhala školení ro k2022, prošlo tím
spolupracovali s ČVUT, technické vzdělávání, měli na to projekt zaměřený
kariérové poradenství, nástup na technické vzdělávání - proběhlo to, dostanu kontakt na kolegyni, která to tehdy řešila. Je to nějaká doba zpátky, 3-4 roky zpátky
IPS mi dát kontakt na kolegyni, kdo dělá přímou práci. S ní by se dalo domluvit na něco konkrétního. 775018792, Šafránková, kariérové poradenství
ÚP: spolupracující organizace, memorandum o spolupráci
jsme schopni řešit, jak jsme to dělali 22% rovnosti, ala SUIP

4.11. spolupráce s Budějovicemi

spolupráce se školami už přímo v době formování žádosti
potkat se s někým na Kraji s politikem, vedoucím odboru vzdělávání je to v rámci Kandidatury
pak se vytipovat školy, které by o to měly zájem. Zaháčkovaná škola, kde se potom dělá ta realizace. Budeme schopni zaháčkovat rovnou učitele
dát dohromady text, z hlediska aktivit pro KPoradce,
principy, které chce Lucie zohlednit:
dopad/téma, evropské téma, vysvětlit, přesah vzdělávací přesah
mezinárodní přesah projektu: máme konkrétní školy z Berlína, aby mohli vyjet: maj parnetrská města, navázat to na mezinárodní rozměr Kandidatury města ČB, stáž udělat, je to možná z hlediska výzvy
kultura: forma, jak to udělat? Osvětový festival na škole (ala GD - téma související), divadelní festival, které má téma, které budou. Principy
camp: pokud bychom se domluvily s Budějovicemi, vazba na Majáles, zážitková forma, dá se promítnout téma, pro poslední ročník SŠ související s volbou studia, popsat, že to vede k získávání kompetencí vedoucí k zodpovědné volbě, nácviky, divadla, WS. Osobnostně sociální dovednosti. 30 TN
10 škol, 5x ZŠ a 5x SŠ
rok 2028, kdy by ČB byly Evropským městem kultury, vytrénovat lidi v regionu, kteří to tam potom budou dále dělat
hledat aktéry v regionu.
pošleme papír Lucii

2. schůzka výzva 20, 24. 10. 2022

varianta: ala multikulti, cyklus 6 seminářů, práce s jednou skupinou kariérních poradců/poradkyň, kvůli indikátorům
otevřít si ala Akademii, vytvořit cyklus vzdělávacích kurzů, někdo tam bude celou dobu, někdo jako jeden kurz
lidem, kteří jsou přihlášení na kurz, tak těm udělat akci na jejich škole
vazba na tu jejich školu, poradenské pracoviště
NPI (Lu) projekt je taky částečně zaměřen na volbu kariéry
nazvat to mapování silných stránek, máme šanci si na ty lidi sáhnout
postavit to na mapování talentů a sebezkušenostní. Má to tendenci překonat odpor přetíženosti vyučujících
EKS půjde do výzvy, už mají konkrétní školy
využít metodiku, kterou budeme mít, na Euroškole, co se dělalo Markéta a Lu. Pořád stejné aktivity, nebudeme nikoho vykrádat
víc zapojit rodiče, kdo rozhoduje o volbě povolání a dětí. na ně mít postavenou jednu aktivitu, večerní WS pro rodiče (ala šablony pro rodiče, genderové identity
Anička Kot: mail Ladě a PSH, pokud bychom chtěli vzdělávat na ÚP, domluvit to s vedením, min. přímí nadřízení, kontakt na ved. odd. zprostředkování a spolupráce, můžeme se propojit. Cílit na lidi z IPS, dělaj s 9.třídami a SŠ.
Aby vedením ÚP aspoň doporučilo tímto školením procházet, zařadit do nepovinné nabídky. Možná by nás mohli uvítat vůči Strategii, že bychom jim pomohli s plněním úkolů. 22% dělala se školení genderově senzitivní metodika. Dělala Lu i proškolovala. Bylo to pro tři kraje. Je ta Metodika živá, pracují s ní? Jak jsou z ní schopni těžit z praxe.
sdílení zkušeností mezi IPSsáhnout si na rodiče přes Krajské vzdělávací centra, dopad na konkrétní školy: udělat to přes ně jako nabídku
máme vazby na konkrétní lidi, regiony přes Expertní komora kariérního poradenství (chcem být členy, Krajské centrum vzdělávání Plzně)
varianta A: mít konkrétní školy, které budou chtít spolupracovat. Pustěj nás do školy, pracujeme systémově na
KA exkurze, nabízet na podzim, než podávat přihlášky na podzim, peer aktivity holky na střední škole, co (VELUX 1, jak to tam bylo napsané?), kariérní poradenství ideálně na podzim, kdy se to řeší, vytrhnout jim trn z paty, co opravdu řeší
využít spolupráce s firem z GD, když už je máme nakontaktované
Plzeň: končí jim projekt v roce 2023
Burzy práce: organizuje ÚP,
úkoly:
Anička Kot. bude kontaktovat ÚP, IPS, že bychom jim pomáhali naplnit,
kontaktovat přímo školy, jestli s námi do toho nechtějí jít
Plzeň (vazba na NPI), České Budějovice přes Lucii Bílkovou, velký luxus, že bychom měli přímou vazbu na školy
zaměstnavatelé: jít to přes ně, ala naše auditované organizace, (Biotechnologický institut)

Brainstorming, výzva č.20

metodika mapování talentů
využívat Příručku
být jako partneři do nějakého projektu? VUT
předávat vyučujícím předávat myšlenku, školit je, jak pracovat s Příručkou
zájem škol o mapování talentů, Eva Kavková (budou žádat? Možná jít s nimi jako partnery), viz VELUX KA2 (Akademie genderově senzitivního kariérního poradenství), nabízet škole balíček práce s talentem: beseda pro rodiče, seminář pro vyučující, něco pro děti z 9.tříd
Agi: vykašleme se na školy, uděláme akreditované školení pro ZŠ/SŠ, školení x bacha ne, to výzva neumožňuje, viz systém ala Multifunkce
vytáhnout si kariérní poradce ze škol. Máme konkrétní lidi, poradce/kyně? Agáta ví, že ta poptávka je...
pilotní aktivita boys day: viz VELUX, ano, inspirace Německo/Rakousko (dát tam služební cestu), můžeme si to vyzkoušet a zjistit, že je to slepá cesta, nemocnice, ošetřovatelství, pečovatelské
provazba na GD, operovat s GD, využijeme zkušenosti, rozšíříme náš GD o aktivitu o besedu/
projekt Mládí vpřed, návštěva exkurze, plus stáž a jednodenní shadowing, instalatérky - holky si jeden den udělaly jako instalatérky, rolle model
zapojení Lu...nějak přes zapojení MŠMT
kemp: co dělala Jitka Hasenblas, kemp
GD příspěvky od firem, vstup jako příjem projektu, besedy ženy v netypickém povolání, muži...beseda ať už na škole, nebo veřejná akce, nabídnout firmám nějaké senzitivní HR přednášky v rámci GD, jak dělat nestereotypní exkurze, stáže
systémovost navazujících školení!!!
Agi: pro ty, kteří nastoupili na stereotypní školu...kadeřnice/...podpůrný program, aby nevypadávaly z oborů, dílčí spolek na Smíchovské průmyslovce...z různých škol, potkávat se tady u vás...
CS:
varianta propojit se s kariérními poradci ÚP, Anička má vazbu, ÚP jako partner? (Ústecký, Olomoucký...)
na školách, systémová práce s dětmi, kariérnímu poradci na škole lze nabídnout systémovou podporu
chceme mít různé školy, pelmel
sáhneme si na ně přes NPI a přidružené krajské Krajské vzdělávací centra, pobočky NPI maj své vzdělávací aktivity, jednou za měsíc. oni svolávají (např. Zlínsko dopad na konkrétní školy, přes hospodářskou komoru
mapování talentů dítěte nabídka
Plzeň, Středočeský kraj, Praha
Zuzka: IKAP, podívá se na výzkum, jaké kraje jsou na tom jak
partner Díky, že můžem = Samet na školách, rozšířit, napsat projekt partnerský s nimi...my uděláme obsah, oni kontakty na školy, Johana napsat Lucce a Julii
GS jako partner: v projektu VUT, dělat, vytvořím nějaký papír pro univerzity, postavit na jednom ústavu, Johana


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.