CRM

icon picker
Laboratoř CODA


info
chceme podpořit zapojení , podporující dostupné bezpečné interrupce v EU? Připojte srdíčko, kdo chce...díky
Hlasování: chceme podpořit?
0
Done
Idea
Author
Vote
Comments
1
chceme podpořit kampaň My voice, My choice?
Johana Jonáková
6
There are no rows in this table
Turn off rainbow colors.

so-so
Kam píšu v současné době aktivity, které jsem organizoval*a nebo se na nich podílela (monitoring aktivit GS). Rozdíl je vysvětlen v poznámkách (notes)
Add topic
monitoring aktivit GS KAM?!
1
info
Add tasks, then drag the cards to update statuses. Kanban (or card) views can help balance demands and bandwidth.
Clear sample data
Tasks
0
info
Add this button to gauge who has weighed in on your doc. Great for live review or when sharing with a large audience. Delete this callout when ready!

Done reading?experimentání porada - agenda

View of úkoly GS
35
Projekt
popis úkolu
Zodpovědnost
Status
Due date
1
fundraising
ÚHKT
Johana Jonáková
Josef Vošmik
Hotovo
02/05/2023
2
Kapacity GS
setkání Vlašim
Anna Karmazínová
Agáta Hrdličková
Anna Kotková
Josef Vošmik
Lucie Přibyl
Marie Koval
Markéta Budská
Markéta Štěpánová
Štěpánka Sůsová
Hotovo
25/08/2023
3
KJŠ
GS provoz
Exkurze pro Pirátstvo
Agáta Hrdličková
Hotovo
26/08/2023
4
GS provoz
úklid zájemkyně přes portal
Štěpánka Sůsová
Markéta Budská
Hotovo
31/08/2023
5
Eliška
No results from filter

Porada:

Těsně před začátkem:
před poradou sepsat na flipchart agendu tak, aby ji všichni viděli hned při příchodu do místnosti
nachystat na papír na zdi/flipchart dotazy z poradny, napsat pokyn pro ostatní (např. Napište na lísteček, jak můžeme tazateli pomoci.)
úvod - V úvodu by měl vedoucí týmu přivítat všechny účastníky a vysvětlit účel porady. Měl by také shrnout hlavní body, které budou na poradě probírány, a stanovit časový rozvrh.
check-in - výzva k zpřítomnění - odložte počítače, pohodlně se usaďte, narovnejte se. Sdílecí kolečko, každý má 2 minuty. Otázka: Jak se zrovna teď máš, co prožíváš?
ice breaker - pro naladění se na tým, můžeme položit otázku: Jakou zajímavou knihu jste v poslední době četli? Jaký článek? Jakou nejzajímavější věc jste za poslední týden udělali?
Organizační vsuvka - kdo dělá zápis, časové ohraničení jednotlivých bodů, ujištění, že pokud nezbyde na nějaký bod čas či se rozvíří debata, zarámujeme a přeložíme na jindy či vyřešíme jinak - zaneseme do zápisu. Každý bod má svého garanta, který by si měl i po poradě pohlídat jeho dotažení.
Hlavní témata - aktuální problémy týmu, diskuze, návrhy řešení (např. pomocí lístečků na flipchart - vyhodnotí garant po poradě)
Plánování úkolů - součást hlavních témat. Vždy by mělo být stanoveno, kdo bude zodpovědný za jednotlivé úkoly a stanovené deadliny. Ideálně rovnou zapsat do projektového nástroje - promítat na zeď, ať je to pro všechny viditelné.
diskuze - může probíhat formou rozdělení do skupin na libovolná témata, která jsou pro tým důležitá.
Závěr - Na konci porady by měl vedoucí týmu shrnout hlavní body a rozhodnutí, která byla na poradě učiněna, a upozornit na úkoly, které budou v nejbližší době vyžadovat pozornost.
Výzva ke zpětné vazbě - jak se formát ne/líbil, co zlepšit - možnost udělat formou lístečků.
Poděkování
Po poradě:
e-mailem nebo ve skupinovém chatu poslat odkaz na zápis, ideálně s proklikem do projektového nástroje
připravit krátký dotazník, max. 4 otázky zaškrtávací + 1 otevřená jako feedback na novou podobu porad a nápady

💬 Weekly stand-ups

What we’re working on this week

Who
Updates
1
Polly Rose
Working on bug fixes. No blockers.
2
Buck Dubois
Creating a few mock-ups of new editor features. Waiting for SAML access to Figma.
3
AC
Alan Chowansky
Drafting UX copy for in-app tips. No blockers.
There are no rows in this table


task tracker
35
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.