icon picker
etický kodex COHA

Marie Koval

Zápis ze schůzky 17.4.

Brainstorming - koho oslovit, na co nezapomenout
nechceme být příliš vágní (např. do závorky konkrétní příklady)
klíčové pojmy: zneužití moci, mocenská hierarchie, sexuální násilí - vysvětlit, klidně pod čarou
zaměřit se na mocenský aspekt
popsat proces - co se stane, když....
návrh spolupráce: Eva Hrubá (právnička, ombudsmanka na PF), Pavla Špondrová (právnička, ombudsmanka FF), Michaela Evans (ombudsmanka na FAMU), metodika od Konsentu na Masarykově univerzitě
metodika-reseni-pripadu-sex-obtezovani.pdf
1.1 MB
etický kodex CASA -
my vytváříme dokument o tom, jak by se lidi měli nebo neměli chovat, ale to, co se s tím pak bude dít by měly určit stanovy a musí si to určit COHA
ve stanovách je nějaká jedna věta o morálce, dalo by se na to navázat
mělo by tam být, že v případě porušení etického kodexu, stane se to a to (např. bude dotyčný/á vyloučen/a)
3.7 K vyloučení může dojít, jestliže člen porušil: a) stanovy spolku; b) zásady morálky a etiky tak hrubým způsobem, že by další trvání členství ohrozilo prestiž COHA, zpochybnilo jeho poslání nebo ohrozilo důvěru ostatních členů. → doplnit explicitní zmínku o porušení EK
3.8 Návrh na vyloučení člena má právo podat kterýkoliv člen COHA. Návrh projednává výkonný výbor při zachování práva člena se před výborem osobně obhájit. Stanovisko k vyloučení člena musí být písemné a řádně odůvodněné.
ad etický kodex:
“realizovat výzkumy jako školený odborník/odbornice a být profesně, eticky a znalostně kompetentní”
pracovněprávně odcházejí často na dohodu
porušuje dobré jméno organizace (+ vyjmenovat situace, které mohou nastat - problematické chování bylo prokázáno na pracovišti XY)
vytvořit novou sekci v etickém kodexu
prioritní klíčová slova, co 100% chceme zmínit
začít pozitivně - chová se v souladu s XY (respekt, vytváří bezpečné prostředí, inkulizivita, diverzita)
situace/pojmy (příklady, ne výlučně)
sexuální obtěžování
sexuální násilí
sexuální nátlak
zneužití moci
mocenský nátlak
mobbing, bossing, šikana
nedopouštět se ponižování, zastrašování, vydírání, rasismus (na základě etnicity, zdravotního stavu, XY)
nepříjemná a nevyžádaná sexuální pozornost
genderově motivované/podmíněné obtěžování/násilí
vůči: všem v COHA, spolupracujícím ve výzkumu, spolupracujícím na dalších pracovištích, respondentstvu, i komukoli dalšímu
proces
pokud někdo ví (nebo má podezření), že se někdo chová/choval problematicky, co má dělat (ať se nebojí nahlásit, reagovat, komunikovat)
prošetřující proces viz stanovy

Mail od COHA

Eticky_kodex-COHA_2019.pdf
345.7 kB
Milá kolegyně, na základě naší předběžné dohody z Bratislavy se na Vás dovoluji obrátit s prosbou o revizi či doplnění Etického kodexu COHA o příslušné odstavce, které by se týkaly nevhodného chování, sexuálního obtěžování a čehokoliv dalšího, co uznáte z pozice Gender Studies, o. p. s. v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním za vhodné. Aktuální znění zasílám v příloze. Logicky by se nové odstavce měly vztahovat k oběma rozměrům, tj. vztahu vůči respondetům/respondentkám a také obecně vůči veřejnosti/oboru. Moc děkuji za jakékoliv případné návrhy. Nové znění nechám odhlasovat výkonným výborem per rollam. Srdečně zdraví a klidný víkend přeje Jiří Hlaváček

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.