Skip to content
Gallery
knihovna. Vesely
Share
Explore

Tabulky


Čtenář
1
ID knihy
ID
Stav
Místo
1
Jan
001
Novák
Praha
2
Petra
002
Svobodová
Brno
3
Karel
003
Dvořák
Ostrava
4
Martina
004
Novotná
Plzeň
5
Pavel
005
Černý
Ostrava
6
Eva
006
Procházková
Olomouc
7
Tomáš
007
Veselý
Ostrava
8
Hana
008
Horáková
Brno
9
Lukáš
009
Krejčí
Praha
10
Alena
010
Růžičková
Olomouc
11
12
13
14
There are no rows in this table

Kniha
1
ID
Autor
Název
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
12
There are no rows in this table

Zápůjčky
1
Čtenář
ID
Datum
Kniha
Select list
1
Eva
006
5/29/2024
008
zapůjčeno
2
Lukáš
009
5/26/2024
004
vráceno
3
Jan
001
5/9/2024
008
010
upomínka
4
Karel
003
5/31/2024
005
zapůjčeno
5
Petra
002
5/31/2024
007
zapůjčeno
6
Alena
010
5/22/2024
010
zapůjčeno
7
Tomáš
007
5/30/2024
009
vráceno
8
9
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.