Jautājumi un atbildes


Search
Jautājums
Atbilde
1
Vai var maksāt atsevišķi par katru treniņu?
Šobrīd iespējama tikai regulāra apmeklēšana, un, attiecīgi, iespējams maksāt tikai par visu mēnesi kopumā.
2
Vai ir iespējams samazināt mēnešmaksu, ja es jau laicīgu zinu, ka es kādā datumā nebūšu?
Nē. Maksāšana notiek par visu mēnesi - nav iespējams maksāt par daļu no mēneša.
3
Vai maksu par izlaistajiem treniņiem var pārnest uz nākamo mēnesi?
Mēnešmaksa ir kā abonentmaksa, attiecīgi, tā netiek atgriezta kā arī nepārnesās uz nākamajiem mēnešiem vai citiem treniņu laikiem (arī ne slimošanas vai traumu gadījumā). Izņēmuma gadījums, ja kaut kādu apstākļu dēļ treniņš tiek atcelts.
4
Vai var piedalīties treniņā bez Covid sertfikāta?
Skolās amatieru treniņos var piedalīties tikai, kam ir Covid sertifikāts:
https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-organizesana
5
Vai ir iespējams atstāt auto skolas stāvvietā?
Jā, gan A.Pumpura psk., gan Ukraiņu vsk. mums nodrošina iespēju astāt auto bez makas skolas stāvvietā
There are no rows in this tableWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.