Noteikumi

Maksāšanas kārtība
Maksāšana notiek par visu mēnesi
. Mēnešmaksa =
5 Eiro
× konkrētās dienas treniņu skaits attiecīgajā mēnesī. Piemēram, ja oktobrī ir 4 ceturtdienas, tad mēnešmaksa par ceturtdienām =
5 Eiro
× 4 = 20 Eiro, bet 5 trešdienas, tad mēnešmaksa par trešdienām
5 Eiro
× 5 = 25 Eiro.
Nav iespējams maksāt par daļu no mēneša.
Izņēmuma gadījums
- spēlētāji, kas vēl nekad nav piedalījušies treniņā, un pieteikuma formu aizpilda mēneša vidū.
Mēnešmaksa sedz treniņu konkrētā dienā un laikā attiecīgā mēneša ietvaros (piemēram, trešdienas 18:30 martā). Treniņi dažādās dienās un laikos savā starpā nav saistīti. Var ņemt abonentu gan vienai, gan vairākām dienām.
Mēnešmaksa ir kā
abonements par kalendāro mēnesi
(piem., februāri), nevis par mēnesi uz priekšu no maksāšana brīža (piem. 10.02.-10.03.)
Izlaistās reizes nesamazina maksu tekošajam vai nākamajam mēnesim. Iemaksātā mēneša maksa
netiek atgriezta, kā arī nepārnesās
uz nākamajiem mēnešiem vai citiem treniņu laikiem (arī ne slimošanas vai traumu gadījumā).
Laicīgi pabrīdinot par neierašanos, pastāv iespēja izlaisto reizi nospēlēt kāda citā treniņā, bet
netiek garantēta visu izlaisto treniņu nospēlēšana
.
Izlaistās reizes var nospēlēt tikai tie
, kas tekošajā mēnesī maksā mēnešmaksu
vismaz par vienu treniņu.
Treniņa dalībnieki
paši nevar norezervēt
izlaisto reižu nospēlēšanu uz priekšu kādā konkrētā datumā
.
Regulārās vietas rezervācija var tikt atcelta, ja abonentmaksa netiek iemaksāta līdz e-pastā norādītajam datumam.
Pēc abonentmaksas iemaksas
nav iespējams atcelt treniņa rezervāciju
.
Maksa par nenotikušajiem treniņiem pārceļas uz priekšu.

Rekvizīti norēķiniem:
SIA "Asistents"
LV66HABA0551045712116
Maksājuma mērķī jānorāda sporta veids, kas tiek apmeklēts (
Basketbols vai Volejbols
).

Iekšējās kārtības noteikumi:
1. 😷 Nedrīkst nākt uz treniņu, ja nesen slimoji, slimo, vai arī liekās, ka tūlīt slimosi. It īpaši, ja ir kāds no šiem simptomiem klepus, iesnas, sāpošs kakls, paaugstināta temperatūra vai slikta dūša. Tādas atrunas kā šis nav lipīgs, tā ir tikai saaukstēšanās, gribu izsvīst slimību utt. nav pamats šī noteikuma neievērošanai. Nākšana uz treniņu esot slimam ir necieņa pret pārējiem treniņa dalībniekiem.
2. 💬 Tajās reizēs, kad pamainās plāni un nesanāk tikt uz treniņu, uz kuru bija norezervēta vieta, par neierašanos ir jāpaziņo, uzrakstot e-pastu.
3.🤬 Aizliegts mācīt citus treniņa dalībniekus kā spēlēt un dot pavēles, tāpat arī aizliegta apvainojumu izteikšana un agresīva uzvedība.
4. 🤐 Nedrīkst trokšņot laikā, kad tiek sadalītas komandas.
5. ⌚ Pēc treniņa skolā drīkst uzturēties ne ilgāk kā 15 minūtes.
6. 🚿 💡 🔑 Pēdējam cilvēkam, kas paliek ģērbtuvē, pirms aiziešanas ir jāpārliecinās, ka dušās ūdens ir aizgriezts un apgaismojums ir izslēgts; atslēgas ir jānodod skolas uzraugam.

Papildu noteikumi basketbolistiem:
7. 🥊 Maksimāli jāizvairās no rupjas spēles un piezīmēm – spēlējam savam priekam, nevis sacensībām. Galvenais, lai spēlēšana noritētu droši gan sev pašam, gan pārējiem.
8. 🎽 Ja ir iespējams, jāpaņem līdz gaišs un tumšs krekls (šis noteikums nav obligāti jāizpilda). Gaišus un tumšus kreklus izmantojam, lai varētu atšķirt, kurš spēlē kurā komandā.
9. 🏀 Komanda, pret kuru tiek izdarīta piezīme, saņem vienu punktu un patur bumbu.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.