Share
Explore

Mārtiņš Rullis pamācība


Šī poga nokopē apgabalu, ko pēc tam iekopēt Kopējā algu failā.
Animation12.gif

Kopējā algu failā poga iekopē datus no “Algu Budžeta” brīvajā pozīcijā. Attiecīgi, nav jānovieto kursors brīvajā vietā, bet vienkārši jānospiež poga.
Animation13.gif

Pēc tam, kad visi projekti ir iekopēti lapā “Paste”, nospiež zilo pogu, kas nokopēs visus sakārtotos datus.
Tālāk dodas uz lapu "Algas_...”, kur iekopē datus.
⚠ Iekopēšana jāveic nevis ar parasto “Paste”, bet ar “Paste Values”
Animation15.gif

Ar šo pogu var izdzēst vecos datus. Lai izvairītos no nejaušas nospiešanas, izlec logs, kurā jāapstiprina dzēšana.
Animation14.gif

Uztaisīju papildu kolonnu “Objekts”, lai kopējot centrālajā algu failā, varētu identificēt, no kura objekta kopēti dati.
image.png

Šeit ievada darba vadītāju vārdus un uzvārdus, lai sistēma varētu tos atšķirt no pārējiem darbiniekiem.
image.png

Neto Alga

Auto - tas, kas iegūts no algu saraksta
Override - cita vērtība, kas atšķirās no algu saraksta
Final - ja Override tukšs, tad tas pats, kas Auto, ja Ovrride, tad tas pats, kas Override
image.pngWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.