Lista pristojnih mrliško preglednih služb po okrajih

V Ljubljani mrliško pregledno službo opravljajo na
Inštitutu za sodno medicino
, telefon: (0)1 543 72 22 in (0)1 524 49 51 (24 ur na dan, vse dni v letu).

V Mariboru pokličete neposredno na
Center za obveščanje (tel.: 112).

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.