Kaj storiti ob izgubi bližnjega?

Za vas smo pripravili seznam, ki vam pove, kaj narediti v primeru smrti in vas vodi skozi to izkušnjo. Upamo, da vam bo ob tem težkem trenutku pomagal odvzeti del bremena.

Ko nastopi smrt v ustanovi

Smrt osebe, ki je umrla v ustanovi mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla. Pod ustanove spadajo zdravstveni zavodi, domovi za starejše občane, vojašnice, turistično gostinski objekti, zavodi za prestajanje kazni zapora in drugi nastanitveni objekti, organizacije oziroma zavodi.

V tašknem primeru svojci prejmejo obvestilo o smrti, v katerem je tudi navedeno kje se pokojnik nahaja.
Ob prejemu takega obvestila se obrnite na
pogrebno podjetje
, kjer vam bodo svetovali o naslednjih korakih.
Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne stvari.


Ko nastopi smrt na domu

Pokličite pristojno mrliško pregledno službo
oz. zdravnika, ki na vašem območju opravlja mrliško pregledno službo.
Pripravite podatke pokojnega
(Ime, Priimek, datum in kraj rojstva, datum in uro smrti, naslov umrlega oz. kraj, kjer pokojnik leži), dosegljivo
zdravstveno dokumentacijo in nujno
osebni dokument pokojnika
.
Od zdravnika patologa prejmete potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.
Obvestite pogrebni zavod
, da se dogovorite o času obiska pri vas, za pripravo in prevzem pokojnika.
Izberete lahko seveda kateri koli pogrebni zavod neglede na okraj.

Obširnejši vodič, ki nadgrajuje tega lahko najdete tu:


Priprava na pogreb

Za naročilo pogrebnih storitev (pogreb, prevoz ali upepelitev) potrebujete

Vaš (naročnikov) veljavni osebni dokument.
Osebni dokument s fotografijo pokojnika.
Potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu (Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti).
Potrdilo za pokop.
Če naročnik nima nobenega pokojnikovega osebnega dokumenta izjemoma zadostuje tudi fotografija pokojnega ter potrdilo o stalnem bivališču.


Naročilo pogrebnih storitev

Pred naročilom pogreba naj se svojci med seboj dogovorijo o:
Načinu pogreba (krsta, žara ali raztros).
Navzočnosti predstavnika verske skupnosti (duhovnika).
Navzočnosti morebitnih društev.Pripravite okvirno besedilo za osmrtnico

Primer 1:
Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu starosti umrla Breda Novk, Bukve 131, Novo mesto. Pogreb bo v sredo, 28. 5. 2025, ob 15.00 uri na pokopališču Veliki Hrasti. Žara bo na dan pogreba od 13. ure naprej v poslovilni vežici. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.
Prispevek vaših misli v spominsko knjigo ali spletno donacijo je mogoče oddati tu:

Primer 2:
Umrla je Francka Povč s Spodnjega Dola.
Pogreb v ožjem družinskem krogu bo v ponedeljek, 29. 5. 2025 ob 11:00 na pokopališču v Veliki Hrasti.
Na dan pogreba od 9:00 dalje bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Družina sveče hvaležno odklanja.
Več informacij o pogrebu in možnosti darovanja lahko najdete na:

Večina osmrtnic vsebuje naslednje podatke:
ime in priimek,
lahko tudi dekliški priimek,
ime po domače,
poklic,
kraj in ulica/cesta bivanja,
kdaj in kje bo pogreb ter v kakšni obliki (v družinskem krogu ali odprt),
kje bo pokojnik ležal oziroma kje bo žara do pogreba oziroma na dan pogreba,
želje glede sveč, cvetja ali drugih darov,
povezava do morebitne digitalne spominske knjige pokojnika.


Primer besedila za obveščanje znancev

Primer 1: Pogreb v širšem krogu
Pozdravljeni,
sporočam žalostno vest, da je v torek, 23. 08. 2092 preminil naš dedi, Janez Novak, po domače Janč.
Pogreb bo v četrtek, 26. 08. 2092 ob 16:00 na pokopališču Veliki Hrasti.
Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji poslovilni vežici.

Več informacij o pogrebu lahko najdete na:

Srečno,
Marko Novak z družino


Primer 2: Pogreb v ožjem krogu družine
Pozdravljeni,
s težkim srcem bi vas rad/a obvestil/a, da je v torek, 23. 08. 2092 preminil Janez Novak, po domače Janč.
Pogreb bo v družinskem krogu na pokopališču Veliki Hrasti.
Žara bo na dan pogreba v tamkajšnji poslovilni vežici.


Srečno,
Marko Novak z družino


Prisotnost predstavnika verske skupnosti, društev in drugih na pogrebu

Če si svojci želijo pogreb
s predstavnikom verske skupnosti
(duhovnikom), se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno bivališče.

Sodelovanje raznih društev (godba, gasilci, lovci, čebelarji, …) naročnik pogreba ureja sam.

Sodelovanje pevcev, trobentačev in ostalih storitev naročnik pogreba lahko ureja sam ali pa v skladu z željami to naroči pri pogrebnem zavodu v okviru storitve organiziranja pogrebne slovesnosti.


Urejanje dokumentacije in finančna pomoč

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in kot pomoč pri kritju stroškov pogreba.

Posmrtnina
je izredna denarna socialna pomoč po smrti družinskega člana za katero lahko zaprosi družinski član umrlega, če je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic (denarna socialna pomoč ali varstveni dodatek). Izplača se z enkratnim nakazilom v višini 392,75 EUR.

Pogrebnina
je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Do pomoči so upravičeni svojci umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Za pogrebnino lahko zaprosi družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji in ki je bil na dan smrti umrlega upravičen do socialno varstvenih pravic oziroma katerega lastni dohodek ni presegel 606,00 EUR oziroma dohodki družine niso presegali 909,00 EUR. Za pridobitev omenjenih izrednih denarnih socialnih pomoči je potrebno vložiti vlogo pri pristojnem centru za socialno delo v roku 1 leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.


Drugi dokumenti in obveznosti

Druge obveznosti in dokumenti so še:
Pokojnina
Invalidnina
Potrdilo iz matičnega registra umrlih
Oporoka
Zapuščina
Izpolnitev davčnih obveznosti pokojnika
Celoten vodič za vaš primer in
navodila za preostalo dokumentacijo
lahko najdete tu:


Bančni računi
V primeru smrti imetnika računa je potrebno obvestiti banko.
Banka račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira.
Razpolaganje z denarjem na računu po blokadi je možno šele po končanem postopku dedovanja.
Račun banka zapre, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.


Osebni dokumenti
Osebni dokumenti (potna listina, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna) umrlega posameznika niso več uporabni in jih je potrebno uničiti.

Svojci umrlega posameznika predložijo njegove identifikacijske dokumente v uničenje na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Pristojni organ preveri matično dejstvo smrti v matičnem registru. Po ugotovitvi, da je posameznik umrl, njegove identifikacijske dokumente fizično uniči (preluknja, prereže) in jih vrne njegovim svojcem (več o tem Uničenje dokumentov).


Digitalni računi
Bi dodali še kakšno ključno informacijo, ki bi lahko pomagala drugim? Pišite nam na

Natisni seznam
Dodaj obveznosti v moj koledarWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.