กรรมการ B4


View of Table 1 2 2 2 2 2 2 2 2
11
ลำดับ
ความสามารถ
SMART
PLUS
OMNI
1
1
ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และ ความมั่นคงทางการเงิน
2
2
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการสูง
3
3
ทีมงานพร้อมและมีความสามารถ
4
4
ความสามารถด้านวิศวกรรม
5
5
ความสามารถด้าน Digital
6
6
ความสามารถการจัดการการเงิน
7
7
ความสามารถด้านการวางระบบและการจัดการ
8
8
ความยืดหยุ่นในการบริหารงานต่อข้อเรียกร้องของเจ้าของร่วม
9
9
ราคาที่นำเสนอ
10
10
ความชอบพอในทัศนคติและความพึงพอใจโดยรวม
11
รวมคะแนน
12
คะแนนเต็ม
100
100
100
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.