[Student] IELTS 1984 - HDSD Platform học tập
Share
Explore
[Student] IELTS 1984 - HDSD Platform học tập

Tổng quan

Chào mừng các bạn đã đến với Platform làm bài tập của team Tám Bốn tụi mình. Tụi mình mong các bạn sẽ có những thời gian học tập thật chất lượng cùng tụi mình nhé!!!
Đăng nhập
Địa chỉ:
Email đăng nhập sẽ là email bạn đã đăng ký với Tám Bốn
Password mặc định: 123
Bạn nên thay đổi mật khẩu ngay sau khi nhận tài khoản

Cách thay đổi Mật khẩu đăng nhập
Chọn Forgot Password
Screen Shot 2023-02-06 at 23.05.00.png

Nhập lại địa chỉ email của bạn
Screen Shot 2023-02-06 at 23.05.48.png

Kiểm tra Email thay đổi password và bấm vào đường dẫn Click here
Screen Shot 2023-02-06 at 23.06.52.png

Nhập password mới. Tại bước này, hệ thống sẽ đề xuất cho bạn 1 mật khẩu mới. Bạn có thể đổi lại theo ý mình, nhập lại 1 lần nữa cho chắc chắn và bấm Save (Đừng nhầm sang Generate Password nhe bạn ơiiiii
Screen Shot 2023-02-06 at 23.08.22.png

Tadaaa xong rồi, giờ thì quay lại trang chủ và đăng nhập thôi!
Screen Shot 2023-02-06 at 23.10.23.png
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.