Skip to content
Work
Share
Explore

Hành trình

Biết đến chương trình thông qua .
5/23/2023
: Thi tuyển bằng hình thức trắc nghiệm nhiều đáp án 30 câu thuộc các chủ đề Software development, OOP, Flutter.
5/23/2023
: Nhận tin vượt qua vòng thi tuyển.
5/23/2023
: Phỏng vấn online với chị Mai - Phòng Nhân sự, anh Quân - Mentor và anh Duy là Quản lí kĩ thuật ban dự án FMC.
5/23/2023
: Nhận tin báo đậu vào vị trí Thực tập sinh chính thức của công ty.
5/23/2023
: Chính thức thực tập - Chức danh hiện tại: Sinh viên công nghệ tập sự
Chiều
5/23/2023
: Bắt đầu sử dụng Mac mini, được truyền lại từ anh Đoàn Phi Hổ

Giai đoạn thực tập

Thư mời Sinh viên công nghệ tập sự.pdf
233.1 kB
Thời gian thực tập là các ngày trong tuần.
Số giờ thực tập tối thiểu của tháng là 80

Qui định về lương

Theo hợp đồng được kí kết, thời gian làm việc cho vị trí này là 1 năm. Khoảng thời gian này sẽ được chia thành các giai đoạn nhỏ hơn:
Hai tháng đầu
Công thức tính: (7.000.000 / { số ngày làm việc của tháng }) * { số ngày sinh viên có mặt tại công ty }
Các tháng tiếp theo
Công thức tính: (7.000.000 / { số ngày làm việc của tháng }) * { số ngày sinh viên có mặt tại công ty } + Lương hiệu quả công việc
Trong đó lương hiệu quả công việc tối đa là 3 triệu đồng.
Thời gian chi trả 📅: vào ngày 11 hàng tháng, qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Qui định chuyên môn

Git flow

API docs

Order API mới từ Back-end team
Xem các API khả dụng

Qui định khác

Địa điểm thực tập 🗺️: Tầng 1, Số 336-340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Cần mang theo laptop, điện thoại cá nhân (sau một khoảng thời gian sẽ được dùng máy tính bàn của công ty).
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.