Các hoạt động ngoại khóa

icon picker
MoveIT

Giới thiệu

Qui định

Cự li tối thiểu cho mỗi record: 2km.
Tốc độ trung bình (pace) nằm trong khoảng 3 phút/km - 12 phút/km.
Sau 15 ngày, từ 15/2/2024 đến 29/2/2024, đạt tối thiểu 75km để đủ điều kiện cạnh tranh giải thưởng tiền mặt và áo.

Các lưu ý khác

Kết quả được nhân đôi với các ngày Chủ Nhật.
Trong 1 ngày có thể có nhiều record hợp lệ.

Tiện ích

Bảng xếp hạng được cập nhật mỗi ngày:

Kế hoạch cá nhân

Mục tiêu quãng đường: Đạt tối thiểu 210km trong 15 ngày.
image.png
Mục tiêu tốc độ: Không xét yếu tố này.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.